Košice

Prehľad podujatí 11. týždeň – 11.03.2016

PONDELOK                 Mesto Košice

14. marca                       MMK, Tr. SNP č. 48/A – veľká zasadačka, prízemie, blok „B“

8:00                                 X. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

______________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________

 STREDA                 Štátne divadlo Košice (ŠD)

16. marca               Cavearia Theatru, Malá scéna ŠD, Hlavná 76, KE

9:00                       Téma TB :

Pripravovaná premiéra baletu Spartakus

                                 Hostia TB:

  •                         Andrii Sukhanov – riaditeľ baletu
  •                         Kirill Simonov – réžia, choreografia a libreto
  •                         Pavol Juráš – scéna a kostýmy
  •                        Aleksandr Mustonen – svetelný design

Fotografom a kameramanom bude umožnený vstup na generálnu skúšku v stredu 16. marca 2016 od 17:00 hod. 

______________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________

 OZNAMY  RO  SSN

 SEMINÁR  PRE  REGIONÁLNYCH  NOVINÁROV

Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku (IKEP) v spolupráci s Regionálnou organizáciou Slovenského syndikátu novinárov v Košiciach (RO SSN) pripravujú aj tento rok seminár pre regionálnych novinárov. Poslanci Európskeho parlamentu Monika Smolková a Ivan Štefanec spolu so zástupcami IKEP budú v piatok 18. marca 2016 v čase 9:30 hod. – 13:00 hod. v Kultúrno-vzdelávacom centre Štátnej vedeckej knižnice (ŠVK), Pribinova 1, Košice diskutovať o rôznych témach, napr. Predsedníctvo SR v EÚ: Čo nám prinesie?, Migranti-bod zlomu v histórii EÚ? Novinári a Európsky parlament, ako informovať o práci EP a poslancov?

 Záväznú účasť potvrďte na kosice@ssn.sk alebo na telefónnom čísle 0903 845 120 do pondelka 14. marca 2016 do 14:00 hod.

 Podrobnejší program nájdete v prílohe.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ČLENSKÉ 2016

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 môžete každý pracovný deň od 8:00 hod. do 14:30 hod. zaplatiť členskú známku na rok 2016. Výška členského príspevku sa nemení = činní novinári 25,- eur, mimoriadni členovia 40,- eur, seniori, ženy na MD, nezamestnaní 10,- eur (podrobnosti na www.ssn.sk). Platbu môžete poukázať aj na účet RO SSN Košice, číslo účtu: 0442204115/0900, variabilný symbol 664, IBAN: SK4709000000000442204115, SWIFT: GIBASKBX. Pri platbe na účet nezabudnite v Správe pre prijímateľa uviesť svoje meno.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

MEDZINÁRODNÝ PREUKAZ  IFJ

O medzinárodný preukaz (IFJ) môže požiadať každý člen SSN, ktorý má zaplatený ročný členský príspevok. Cena preukazu je 50,- € (s DPH) a platí dva roky.

Postup pri žiadosti o preukaz IFJ

Člen SSN pošle  elektronicky na adresu: clenske @ ssn.sk nasledovné údaje:

  • meno a priezvisko/bez titulu/, dátum narodenia, národnosť, štátna príslušnosť, adresa trvalého bydliska,
  • 1 ks foto /odporúčaný rozmer – 2,5 x 3 cm/, vo formáte jpg (jpeg),
  • e-mail adresa, tel. kontakt.

Dotlač údajov a foto na preukazy zabezpečujeme externou službou, takže vydávanie preukazov bude priebežné s časovým posunom od podania žiadosti. Členom z regiónov pošleme preukaz doporučenou zásielkou po uhradení poplatku 50,- € na účet SSN – IBAN: SK59 3100 0000 0040 4000 1102, BIC (SWIFT) LUBASKBX, variabilný symbol 6041.

___________________________________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová, RO SSN Košice

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore