Košice

Prehľad podujatí 12. týždeň – 17.03.2016

Cez RO SSN Košice nebolo (zatiaľ) na 12. týždeň nahlásené žiadne tlačové podujatie.

______________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________

INÉ

VEDECKÝ BRLOH

Sobota 19. marca 2016 o 14:00 hod., Výmenník SPOTs č.1, Ulici obrody, KošiceVedecký brloh na tému Magická biológia – prednáša  Mgr. Veronika Tomková z Ústavu biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Je droždie živé? Dá sa vo fľaši vytvoriť mrak? Koľko farieb má list rastliny? Odpovedať aj na tieto otázky a k tomu široké spektrum zaujímavých a pritom jednoduchých pokusov, ktoré sa dajú deťom veľmi ľahko sprístupniť, opäť ponúkajú školákom aj ich rodičom popularizátori vedy v Košiciach. Presne takéto pokusy si deti vyskúšajú a naučia sa a pochopia na prvý pohľad zložité biologické procesy.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

KÁVA, ČAJ, ČOKOLÁDA

Sobota a nedeľa 19. – 20. marca 2016, hotel DoubleTree by Hilton, Košice – výstava Káva, čaj, čokoláda. Viac informácií: Marián Haršány, marian.harsany@marko.sk, 0905 538 194

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ŽI A PAMÄTAJ / LIVE AND REMEMBER

Utorok 22. marca 2016 o 17:00 hod., Kasárne/Kulturpark, budova Bravo – Galéria, 1. poschodie, Kukučínova 2, Košice – vernisáž výstavy fotografií a veršov Ži a pamätaj bývalého frontového reportéra z Vietnamu Mira Tuleju. Výstava potrvá do 10. apríla 2016.

(Pozvánka v prílohe)

______________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________

OZNAMY  RO  SSN

 ČLENSKÉ 2016

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 môžete každý pracovný deň od 8:00 hod. do 14:30 hod. zaplatiť členskú známku na rok 2016. Výška členského príspevku sa nemení = činní novinári 25,- eur, mimoriadni členovia 40,- eur, seniori, ženy na MD, nezamestnaní 10,- eur (podrobnosti na www.ssn.sk). Platbu môžete poukázať aj na účet RO SSN Košice, číslo účtu: 0442204115/0900, variabilný symbol 664, IBAN: SK4709000000000442204115, SWIFT: GIBASKBX. Pri platbe na účet nezabudnite v Správe pre prijímateľa uviesť svoje meno.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

MEDZINÁRODNÝ PREUKAZ  IFJ

O medzinárodný preukaz (IFJ) môže požiadať každý člen SSN, ktorý má zaplatený ročný členský príspevok. Cena preukazu je 50,- € (s DPH) a platí dva roky.

Postup pri žiadosti o preukaz IFJ

Člen SSN pošle  elektronicky na adresu: clenske @ ssn.sk nasledovné údaje:

  • meno a priezvisko/bez titulu/, dátum narodenia, národnosť, štátna príslušnosť, adresa trvalého bydliska,
  • 1 ks foto /odporúčaný rozmer – 2,5 x 3 cm/, vo formáte jpg (jpeg),
  • e-mail adresa, tel. kontakt.

Dotlač údajov a foto na preukazy zabezpečujeme externou službou, takže vydávanie preukazov bude priebežné s časovým posunom od podania žiadosti. Členom z regiónov pošleme preukaz doporučenou zásielkou po uhradení poplatku 50,- € na účet SSN – IBAN: SK59 3100 0000 0040 4000 1102, BIC (SWIFT) LUBASKBX, variabilný symbol 6041.

___________________________________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová, RO SSN Košice

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore