Košice

Prehľad podujatí 14. týždeň – 01.04.2016

PONDELOK                 Štátna filharmónia Košice (ŠfK)

4. apríla                         Dom umenia, Moyzesova 66 – 1. poschodie, Košice

10:00                               Téma TB:

                                            61. ročník Košickej hudobnej jari

                                         Hostia TB:

  •                                 PaedDr. Mgr.art Július Klein  – riaditeľ ŠfK
  •                                 Mgr. Mária Kornucíková – dramaturg ŠfK

______________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________

INÉ

 ZABUDNUTÉ  KOŠICE

Piatok až nedeľa 1. až 3. apríla 2016, pred Vedeckou knižnicou, Hlavná 10, Košice – Potulky mestom na premiérovú tému: Zabudnuté Košice. Búralo sa v každej etape histórie Košíc. Budovy, za ktorými je nám ľúto, i tie, ktoré si už nemôžeme pamätať. Kde stál palác grófa Semseyho? Čo bolo na mieste Veľkého kasína? Kde nahradilo domy parkovisko? Ako kedysi vyzeralo divadlo, Slávia alebo Dóm pred najväčšou regotizáciou na Slovensku? Na záver výstava porovnávacích fotiek historických a nových pohľadov na Košice z toho istého bodu po mnohých rokoch. Milan Kolcun sprevádza v piatok (1. apríl) o 15:30 a 17:00, v sobotu (2. apríl) o 10:30, 12:00, 14:00, 15:30 a 17:00  a v nedeľu (3. apríl) o 12:00, 14:00, 15:30 a 17:00. Zoltán Balassa sprevádza v sobotu po slovensky o 11:00 a po maďarsky o 16:00. V nedeľu o 14:30 po slovensky a 16:00 po maďarsky.

(Zvukové avízo v prílohe)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

FEBIOFEST V KOŠICIAC

Sobota až utorok 2. až 5. apríla 2016, Kino Úsmev (Kasárenské námestie 1), Kino Tabačka (Gorkého 2), Košice – filmový festival Febiofest v tomto roku získal podtitul Medzinárodný festival filmových klubov a košickým divákom predstaví niekoľko zaujímavých premiér.

 (Viac v TS)

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

MOBILNÝ ODBER  KRVI

Utorok 5. apríla 2016 od 8:00 hod, Neurobiologický ústav SAV, Šoltésovej 4, Košice – mobilný obder krvi Slovenskej akadémie vied, Kontaktná osoba: riaditeľ ústavu RNDr. Ján Gálik, CSc., 0902 685 455
______________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________

OZNAMY RO  SSN

ČLENSKÉ 2016

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 môžete každý pracovný deň od 8:00 hod. do 14:30 hod. zaplatiť členskú známku na rok 2016. Výška členského príspevku sa nemení = činní novinári 25,- eur, mimoriadni členovia 40,- eur, seniori, ženy na MD, nezamestnaní 10,- eur (podrobnosti na www.ssn.sk). Platbu môžete poukázať aj na účet RO SSN Košice, číslo účtu: 0442204115/0900, variabilný symbol 664, IBAN: SK4709000000000442204115, SWIFT: GIBASKBX. Pri platbe na účet nezabudnite v Správe pre prijímateľa uviesť svoje meno.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

MEDZINÁRODNÝ  PREUKAZ  IFJ

O medzinárodný preukaz (IFJ) môže požiadať každý člen SSN, ktorý má zaplatený ročný členský príspevok. Cena preukazu je 50,- € (s DPH) a platí dva roky.

Postup pri žiadosti o preukaz IFJ

Člen SSN pošle  elektronicky na adresu: clenske @ ssn.sk nasledovné údaje:

  • meno a priezvisko/bez titulu/, dátum narodenia, národnosť, štátna príslušnosť, adresa trvalého bydliska,
  • 1 ks foto /odporúčaný rozmer – 2,5 x 3 cm/, vo formáte jpg (jpeg),
  • e-mail adresa, tel. kontakt.

Dotlač údajov a foto na preukazy zabezpečujeme externou službou, takže vydávanie preukazov bude priebežné s časovým posunom od podania žiadosti. Členom z regiónov pošleme preukaz doporučenou zásielkou po uhradení poplatku 50,- € na účet SSN – IBAN: SK59 3100 0000 0040 4000 1102, BIC (SWIFT) LUBASKBX, variabilný symbol 6041.

___________________________________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová, RO SSN Košice

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore