Košice

Prehľad podujatí 15. týždeň – 08.04.2015

STREDA                    Štátne divadlo Košice (ŠD)

13. apríla                     Cavearia Theatru, Malá scéna ŠD, Hlavná 76, KE

9:00                               Téma TB:

Pripravovaná premiéra dramatizácie románu A. Moraviu Rimanka

                                       Hostia TB:

 •                               Milan Antol – riaditeľ činohry
 •                               Valeria Schulczová – režisérka
 •                               Miriam Kičiňová – dramaturgička
 •                               herci Tatiana Poláková a Andrej Palko

Po TB je o 10:00 hod. generálka – bude umožnený prístup fotografom a kameramanom

______________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________

 STREDA                    Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj (KOCR KK)

13. apríla                     KOCR KK – v suteréne, Hlavná 48, KE

10:00                             Témy TB:

 •                                Dotácie programu Terra Incognita – výsledky aktuálnej výzvy
 •                                  Grantový program KOCR KK – výsledky 1. a vyhlásenie 2. kola
 •                                Tipy na výlety v Košickom kraji – predstavenie publikácie
 •                                 Mobilná aplikácia – plánovač výletov – predstavenie aplikácie
 •                                  Štatistika návštevnosti Košického kraja za rok 2015

___________________________________________________________________________

ŠTVRTOK               Združenie FEMAN, Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá  

14. apríla                     Kasárne/Kulturpark – budova Alfa, Kukučínova 2, KE

11:00                             Téma TB:

Dni Ukrajiny 2016 a Slovensko – Ukrajinské Fórum / SUF 2016

                                      Hostia TB:

 •                              Richard Raši – primátor mesta Košice
 •                              Ján Kováč – K13 – Košické kultúrne centrá
 •                              Eduard Buraš – za Dni Ukrajiny 2016
 •                              Martin Mudrák – Americká obchodná komora v SR, za organizačný výbor SUF 2016
 •                              Agnesa Klímová – SOPK Košice, organizačný výbor SUF 2016

Druhý ročník podujatia Dni UKRAJINY 2016, ktoré sa koná pod záštitou predsedníctva SR v Rade Európskej únie, sa uskutoční v dňoch od 19. do 28. apríla 2016. Pestrý program zahŕňa mnohé kultúrne aktivity – vystúpenia ukrajinských súborov moderného tanca a národných tradícií, ukrajinskú módu a dizajn, výstavy, diskusie, koncerty, workshopy a kultúrno-spoločenské akcie z ukrajinských miest Kyjev, Zaporožie, Charkov, Krivý Roh, Chust, Ivano-Frankovsk, Mukačevo, Užhorod a ďalších.

___________________________________________________________________________ 

INÉ

BRAZÍLIA  2016

Sobota 9. apríla 2016 o 11:00 hod., Hotel Hubert, od Poliankou 302, Gerlachov – Občianske združenie Vráťme deťom šport do Košíc pozýva na slávnostné odovzdanie cien Brazília 2016.

(Viac v priloženej TS)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ZAHRAJ ŽE MI, ZAHRAJ

Pondelok 11. apríla 2016 o 10:30 hod., Kasárne/KULTURPARK, budova ALFA, Kukučínova 2, KošiceZahraj že mi, zahraj – regionálna postupová súťaž a prehliadka detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

HISTÓRIA ZHMOTNENÁ V KOVE

Štvrtok 14. apríla 2016 o 15:00 hod., Východoslovenské múzeum, Námestie Maratónu mieru 2, Košice – vernisáž výstavy História zhmotnená v kove. Korompayho zbierka – skvosty z liatiny z darov Józsefa Sándora zo zbierok Rákócziho múzea Maďarského národného múzea. Záštitu nad výstavou prevzal generálny konzul Maďarska Ádam Széstay. Výstava potrvá do 28.8.2016.

______________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________

OZNAMY  RO  SSN

ČLENSKÉ 2016

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 môžete každý pracovný deň od 8:00 hod. do 14:30 hod. zaplatiť členskú známku na rok 2016. Výška členského príspevku sa nemení = činní novinári 25,- eur, mimoriadni členovia 40,- eur, seniori, ženy na MD, nezamestnaní 10,- eur (podrobnosti na www.ssn.sk). Platbu môžete poukázať aj na účet RO SSN Košice, číslo účtu: 0442204115/0900, variabilný symbol 664, IBAN: SK4709000000000442204115, SWIFT: GIBASKBX. Pri platbe na účet nezabudnite v Správe pre prijímateľa uviesť svoje meno.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

MEDZINÁRODNÝ  PREUKAZ  IFJ

O medzinárodný preukaz (IFJ) môže požiadať každý člen SSN, ktorý má zaplatený ročný členský príspevok. Cena preukazu je 50,- € (s DPH) a platí dva roky.

Postup pri žiadosti o preukaz IFJ

Člen SSN pošle  elektronicky na adresu: clenske @ ssn.sk nasledovné údaje:

 • meno a priezvisko/bez titulu/, dátum narodenia, národnosť, štátna príslušnosť, adresa trvalého bydliska,
 • 1 ks foto /odporúčaný rozmer – 2,5 x 3 cm/, vo formáte jpg (jpeg),
 • e-mail adresa, tel. kontakt.

Dotlač údajov a foto na preukazy zabezpečujeme externou službou, takže vydávanie preukazov bude priebežné s časovým posunom od podania žiadosti. Členom z regiónov pošleme preukaz doporučenou zásielkou po uhradení poplatku 50,- € na účet SSN – IBAN: SK59 3100 0000 0040 4000 1102, BIC (SWIFT) LUBASKBX, variabilný symbol 6041.

___________________________________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová, RO SSN Košice

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore