Košice

Prehľad podujatí 17.týždeň – 22.04.2016

PONDELOK            Košický samosprávny kraj (KSK)

25. apríla                    MMK, Trieda SNP 48/A – veľká zasadačka, KE

9:00                             16. zasadnutie Zastupiteľstva KSK

Z programu:

Záverečný účet KSK za rok 2015, Úprava rozpočtu KSK v roku 2016, Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR v rokoch 2016 – 2020, Významné spoločenské a kultúrne podujatia v roku 2016 v KSK – poskytnutie dotácií, Informácia o možnostiach financovania infraštruktúry KSK zo zdrojov Európskej investičnej banky v r. 2016 – 2018, Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK za školský rok 2014/2015, Priority zdravotnej politiky pre Košický kraj na obdobie 2016 – 2020, Majetkové veci

Celý program a všetky materiály: http://zastupitelstvo.vucke.sk/Lists/Zasadnutia/JednoZasadnutieB.aspx?zsID=72

______________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________

 PONDELOK               Mesto Košice

25. apríla                     Historická radnica, Hlavná 59, KE

11:00                            Téma TB:

22. ročník osláv Dňa mesta Košice

                                      Hostia TB:

 •                              Richard Raši – primátor mesta Košice
 •                              Miloslav Klíma – vedúci referátu kultúry a marketingu MMK
 •                              Ivan Šulek – vedúcu referátu športu a mládeže MMK

http://www.kosice.sk/video_player.php?id=13

______________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________________________

STREDA                     Základná škola Jozefa Urbana

27. apríla                     RO SSN, Szakkayho 1 – zasadačka na 3. poschodí, KE

10:00                          Témy TB:

 •                             Oslavy 40. výročia ZŠ J.Urbana na Jenisejskej ulici v Košiciach
 •                               Benefičný koncert Všetko najlepšie, Jenisejská
 •                               JenisejFest
 •                               Megastretko
 •                               slovenský rekord

Hostia TB:

 • Róbert Schwarcz – riaditeľ školy
 • zástupca účinkujúcich
 • zástupca športového garanta výstavby multifunkčného ihriska

______________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________

 STREDA                    Mesto Košice

27. apríla                   MMK, Trieda SNP 48/A – PRESS centrum, 2. posch. – D 208, KE

13:00                          Téma TB:

Mesto Košice spúšťa elektronické služby do ostrej prevádzky

                                     Hostia TB:

 •                            zástupcovia mesta Košice
 •                             zástupcovia softvérovej dodávateľskej spoločnosti Lomtec.com, a. s., ktorá zabezpečovala hlavné aktivity projektu

Mesto Košice v rámci projektu Elektronizácia služieb mesta Košice zelektronizovalo vybraných 80 služieb, určených občanom a podnikateľom. Realizáciou projektu sa zmodernizovali a zefektívnili procesy na Magistráte a úradoch MČ, pripravilo sa prostredie pre „bezpapierový“ úrad (ako napr. on-line formuláre pre podanie a elektronické rozhodnutia v riešených veciach). Zavedené elektronické služby umožnia občanom flexibilnejšie komunikovať so samosprávou a komfortne vybavovať úradné záležitosti i nevyhnutné životné úkony.

______________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________

ŠTVRTOK                 Košice IT Valley

28. apríla                  Kasárne/Kulturpark, Kaviareň Papa, Kukučínova 2, KE

9:00                           Téma brífingu:

                                     IT Girl´s day – celosvetový deň žien v informačno-komunikačných technológiách. Podniky, inštitúcie a organizácie na celom Slovensku prijmú v tento deň vo svojich priestoroch dievčatá, stredoškoláčky a predstavia im možnosti štúdia, práce a uplatnenia sa žien v IT.

                                     Hostia brífingu:

 •                            Zuzana Lacková – Senior SAP Konzultant, Fpt Slovakia
 •                           Jana Petríková – Project Manager, GlobalLogic Slovakia
 •                           Daniela Rothová – Java Team Leader&People Manager, IBM Slovakia
 •                            Katarína Nográdiová – Software Engineer, Ness KE
 •                           Lucia Huštatýová – IT Architektka, T-Systems Slovakia
 •                           Martina Kesterová – študentka 5. ročníka TU v KE, odbor Informatika
 •                           Alica Kačengová – študentka 3. ročníka UPJŠ v KE, odbor Informatika

Účasť potvrdiť na: kristina.kerteszova@itvalley.sk, 0948 724 859.

Po ukončení brífingu budete mať priestor dozvedieť sa o možnostiach štúdia a práce v IT v KE práve pre ženy.

(Pozvánka v prílohe)

______________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________

INÉ

 ŽENY  ON  LINE  4: TANCART

Piatok 22. apríla 2016 od 16:00 – 19:00 hod., Galéria umelcov Spiša, Zimná 46, Spišská Nová Ves – ďalšie kolo tvorivých dielní v rámci nového ročníka projektu ŽENY ON LINE 4: TANCART. Maľbou prstom cez plastové šablóny špeciálnymi farbičkami na látku sa dá vytvoriť zaujímavý obrázok s prírodným motívom – lektorka Gerty Hojstričovej. Podujatie je organizované ku Dňu Zeme (22.4.2016) a je určené znevýhodneným skupinám žien a verejnosti.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

VEDECKÁ KAVIAREŇ 

Utorok 26. apríla 2016 o 18:00 hod., Výmenník SPOTs č.1, Ulica obrody, Košice – Vedecká kaviareň na tému Za plazmi a ich parazitmi RNDr. Igor Majláth PhD. z Ústavu biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Košice poodhalí tajomstvá života plazov, ku ktorým sa laická verejnosť často stavia negatívne. Plazy, obzvlášť hady, sú však veľmi dôležitou súčasťou ekologickej rovnováhy a majú pozitívny význam aj pre život človeka, napr. ako ničitelia škodcov. Plazy zohrávajú aj biologickú úlohu – okrem iného ako hostitelia parazitov. Košický herpetológ porozpráva o expedíciách a následnom výskume plazov a ich parazitov na Slovensku a v rôznych krajinách Európy (Albánsko, Grécko, delta Dunaja, Švédsko, Maďarsko) a južnej Afriky (Svazijsko). Prednáška bude obohatená názornými ukážkami živých plazov.        

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

FÓRUM  INŽINIEROV  A  TECHNIKOV  SLOVENSKA 2016

Štvrtok 28. apríla 2016 od 9:30 hod., Hotel Centrum, Južná trieda 2/A, KE – Fórum za účasti ministra školstva SR Petra Plavčana pripravili organizátori na tému Znalostná ekonomika – prepojenie vedy, výskumu a praxe.

Účasť potvrdiť do pondelka 25. apríla 2016 na zsvts@zsvts.sk

 (Pozvánka s programom v prílohe)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

DNI UKRAJINY  2016

 • Sobota 23. apríla 2016 o 14:00 hod., areál Kasární/Kulturpark, Kukučínova 2, KEUkrajinský boršč – príprava, recepty, degustácia, ochutnávka – 1.deň
 • Sobota 23. apríla 2016 o 17:00 hod., Kasárne/Kulturpark, galéria ALFA, Kukučínova 2, KECtíme si významné osobnosti našich dejín – slávnostný program pri príležitosti 160. výročia narodenia a 100. výročia smrti ukrajinského básnika a filozofa Ivana Franka
 • Nedeľa 24. apríla 2016 o 13:00 hod., Zoologická záhrada, KEVitajte v Košiciach 1 – pozvánka ukrajinských súborov na kultúrny program
 • Nedeľa 24. apríla 2016 o 14:00 hod., areál Kasární/Kulturpark, Kukučínova 2, KEUkrajinský boršč – príprava, recepty, degustácia, ochutnávka – 2.deň
 • Pondelok 25. apríla 2016 o 10:00 hod., CVČ Orgovánová 5, KE – výchovný koncert – súbor YUONA, Suzirija – Zaporožie
 • Pondelok 25. apríla 2016 o 11:00 hod., CVČ Orgovánová 5, KE – výchovný koncert – súbor Slnečné svetlo, Charkov
 • Pondelok 25. apríla 2016 o 17:00 hod., MÚ MČ Ťahanovce, KE – kultúrny program YUONA, Suzirija – Zaporožie
 • Utorok 26. apríla 2016 od 13:30 – 14:00 hod., UPJŠ, KE Deň otvorených dverí pre študentov z Ukrajiny
 • Streda 27. apríla 2016 od 10:30 – 18:00 hod. Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2, KE Vitajte v Zakarpatsku, kraji minerálnych vôd, kúpeľov a vína – kultúrno-spoločenský program
 • Od utorka do štvrtka 26. do 28. apríla 2016, Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2, KE Slovensko-ukrajinské fórum SUF 2016
 • Štvrtok 28. apríla 2016 o 18:00 hod., Kunsthalle/Hala umenia, KE, – Záverečný program Dní Ukrajiny

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

KONCERT

Štvrtok 28. apríla 2016 o 20:00 hod., Tabačka/Kulturfabrik, Gorkého 2, KE – netradičný projekt v rámci celoslovenského turné hudobného zoskupenia Igor Kucer Emotion Group pod názvom Andy Warhol – Piesne mojej matky Julie“ vznikol na základe autentických nahrávok matky Andyho Warhola Julie Zavackej-Warholovej, ktorá vďaka iniciatíve svojho syna Andyho naspievala v 50. rokoch minulého storočia v nahrávacom štúdiu v Pittsburghu na LP platňu pôvodné rusínske ľudové piesne.
______________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________

 OZNAMY  RO  SSN

 ČLENSKÉ  2016

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 môžete každý pracovný deň od 8:00 hod. do 14:30 hod. zaplatiť členskú známku na rok 2016. Výška členského príspevku sa nemení = činní novinári 25,- eur, mimoriadni členovia 40,- eur, seniori, ženy na MD, nezamestnaní 10,- eur (podrobnosti na www.ssn.sk). Patbu môžete poukázať aj na účet RO SSN Košice, číslo účtu: 0442204115/0900, variabilný symbol 664, IBAN: SK4709000000000442204115, SWIFT: GIBASKBX. Pri platbe na účet nezabudnite v Správe pre prijímateľa uviesť svoje meno.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

MEDZINÁRODNÝ  PREUKAZ  IFJ

O medzinárodný preukaz (IFJ) môže požiadať každý člen SSN, ktorý má zaplatený ročný členský príspevok. Cena preukazu je 50,- € (s DPH) a platí dva roky.

Postup pri žiadosti o preukaz IFJ

Člen SSN pošle  elektronicky na adresu: clenske @ ssn.sk nasledovné údaje:

 • meno a priezvisko/bez titulu/, dátum narodenia, národnosť, štátna príslušnosť, adresa trvalého bydliska,
 • 1 ks foto /odporúčaný rozmer – 2,5 x 3 cm/, vo formáte jpg (jpeg),
 • e-mail adresa, tel. kontakt.

Dotlač údajov a foto na preukazy zabezpečujeme externou službou, takže vydávanie preukazov bude priebežné s časovým posunom od podania žiadosti. Členom z regiónov pošleme preukaz doporučenou zásielkou po uhradení poplatku 50,- € na účet SSN – IBAN: SK59 3100 0000 0040 4000 1102, BIC (SWIFT) LUBASKBX, variabilný symbol 6041.

___________________________________________________________________________

 Beáta Penxová-Mačingová , RO SSN Košice

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore