Tlačové správy

Maľby Rastislava Podobu

Východoslovenská galéria, Hlavná 27, Košice

Otvorenie výstavy: 4. 5. 2016 o 18:00 hod.

Výstava potrvá do: 3.6.2016

Maľby Rastislava Podobu (1975) sú už vyše jedno desaťročie dôležitou kapitolou súčasnej slovenskej maľby. Patrí k tým niekoľkým, ktorí jej aktuálnosť nevidia prispôsobením sa reči digitálnych médií, ale skôr naopak. Hľadajú vo vlastnej osobitosti maľby snažiac sa ju pestovať ako jedinečnú a nenapodobiteľnú kvalitu . Rastislav Podoba sa navyše venuje krajinomaľbe, ktorú moderné dejiny umenia 20. storočia považujú za vyčerpaný žáner, takže úloha obhajcu je o to viac sledovaná. To, že sa mu to darí hovorí aj skutočnosť, že sa svojej téme venuje sústredene a kontinuálne od skončenia vysokoškolského štúdia, čo bolo v roku 2002. Je pre neho nielen mentálnym a emotívnym priestorom, v ktorom overuje spomínanú opodstatnenosť maľby v dnešnom svete umenia, ale je aj potrebným seizmografom jeho myslenia, kumštu, citu a emócií. Zároveň mu tento donedávna zabudnutý priestor, poskytol jedinečnú príležitosť nájsť svoj vlastný autorský výraz, ktorý je postavený na maliarskom rukopise, rozpínajúcim sa od výraznej stopy štetca a farebnej pasty po jeho vytratenie sa v čistote bieleho plátna. Podobova maliarska jedinečnosť je v jeho schopnosti improvizácie, postavenej na umeleckom intelekte, znalosti zručností, zakaždým slúžiace voľnosti, stráženej iba témou, motívom, alebo príbehom obrazu. Takto zbližuje krajinu s maľbou, nielen v zmysle jej napodobovania, ale uchopením toho čo je za obrazom videného, teda podstaty a jej transcendencie.

Rastislav Podoba sa doteraz samostatnou výstavou na východe Slovenska nikdy nepredstavil, takže výstava vo Východoslovenskej galérii je jeho prvou . Bude pozostávať z výberu malieb z posledného obdobia, predstavených v niekoľkých zásadných maliarskych cykloch ako sú Encyklopédia, Chudobný kraj, Pozorovanie, a iné. Sú dôkazom toho, že stopa krajiny sa môže stať stopou maľby a pritom byť každá sama sebou a zároveň strácať sa jedna v druhej.

Beata Jablonská, kurátorka výstavy

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore