Tlačové správy

Veľká rekonštrukcia tepelných rozvodov na sídlisku Nad jazerom zabráni únikom tepla

V týchto dňoch sa v MČ Košice – sídlisko Nad jazerom začala najväčšia energetická investícia, realizovaná na území mesta za posledných 20 rokov. Hlavným dôvodom je nevyhnutná rekonštrukcia primárnych rozvodov, odovzdávacích staníc tepla a sekundárnych rozvodov v danej lokalite. S doterajším nevyhovujúcim technickým stavom tepelných zariadení súviseli aj veľké tepelné straty.

V projekte s názvom Zmena teplonosného média na sídlisku Nad jazerom Košice, ktorý realizuje Tepelné hospodárstvo Košice, s.r.o. (TEHO) a spoločnosť Tepláreň Košice, a.s. (TEKO), pôjde o vybudovanie približne 160 domových kompaktných odovzdávacích staníc tepla. Budú nimi nahradené staré sídliskové výmenníky a vybuduje sa 14,5 km nových horúcovodných rozvodov. Zmena systému vykurovania z parného na efektívnejší horúcovodný znamená pre občanov sídliska Nad jazerom jednoznačne prínos. Efekt radikálneho zníženia tepelných strát bude mať okrem ekonomického aj svoj ekologický význam. „Zvýšenie účinnosti dodávky tepla má za následok úspory paliva a s tým súvisiace zníženie množstva vypúšťaných emisií. Investícia zlepší aj celkovú reguláciu odberu tepla a zvýši komfort pre konečných odberateľov v oblasti dodávky tepla a teplej úžitkovej vody, “ povedal Ing. Juraj Slafkovský, riaditeľ spoločnosti TEHO.

Projekt je financovaný z externých zdrojov formou bankového úveru, celkové predpokladané náklady sú vo výške cca 17 mil. €, z toho TEKO preinvestuje 5,5 mil.€ a TEHO 11,5 mil. €. Práce budú rozdelené do 3 časových etáp, s predpokladaným termínom ukončenia do konca roka 2014. „Pre obyvateľov MČ Nad jazerom síce bude znamenať zhoršenie komfortu ich pohybu a dopravy na sídlisku počas prác, iná možnosť ale pri takomto zásahu nie je. Práce na projekte budú rozvrhnuté tak, aby sme ho ukončili v plánovanom termíne a čo najskôr uviedli všetky dotknuté plochy do pôvodného stavu, “ dodal Juraj Slafkovský.

KONTAKT: hovorkyňa mesta Košice

PhDr.Martina Viktorínová, M.A. +421 918 937 372,

martina.viktorinova@kosice.sk

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore