Košice

Prehľad podujatí 24. týždeň – 10.06.2016

PONDELOK             Mesto Košice        

13. júna                       MM KE, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok B – veľká zasadačka

8:00                            XI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

______________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________

UTOROK                  Košický samosprávny kraj (KSK)

14. júna                    Úrad KSK, Nám. Maratónu mieru 1, 1.posch. – zasadačka 242, KE

11:30                          Téma TB:

Bicyklom aj za hranice

Hostia TB:

 •                           Adriana Šebešová – krajská cyklokoordinátorka KSK
 •                           projektoví partneri z PSK a Ukrajiny

 TB sa koná v rámci úvodnej konferencie a projektového stretnutia partnerov z Ukrajiny a Prešovského samosprávneho kraja k cezhraničnému projektu, ktorý podporil Nórsky finančný mechanizmus.

______________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________

 STREDA                  Vydavateľstvo Hevhetia        

15. júna                     Kaviareň Smelly cat, Zvonárska 6, KE

11:00                          Témy TB:

 •                             15 rokov činnosti vydavateľstva Hevhetia
 •                             5. ročník Letného hudobného festivalu
 •                             Selfie – fotografická súťaž pre návštevníkov festivalu
 •                             Debut 2017 – podpora mladých hudobných talentov

Hostia TB: 

 •                            Ján Sudzina – riaditeľ vydavateľstva a festivalu Hevhetia
 •                            Paweł Kaczmarczyk – klavirista a interpret hlavného programu (PL)
 •                            Pavel Jakub Ryba – basgitarista a prvý umelec vydávajúci vo vydavateľstve (ČR)

(Pozvánka v prílohe)                                                    

____________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________

 ŠTVRTOK               Kultúrne centrum Abova a KSK

16.júna                      Úrad KSK, Nám. Maratónu mieru 1, 1.posch. – zasadačka 209, KE

10:00                         Téma TB:

48. Abovské folklórne slávnosti v Rozhanovciach

Hosť TB:

Tomáš Oravec – riaditeľ Kultúrneho centra Abova v Bidovciach

(Abovské folklórne slávnosti sa konajú v nedeľu 19. júna 2016 v amfiteátri v Rozhanovciach. Sprievodnými podujatiami sú: rezbársky plenér od 13.-17.6.2016 v Čani a Festival dychových hudieb 18.6. 2016 v Trstenom pri Hornáde)

_______________________________________________________________________ 

 ŠTVRTOK                Východoslovenská galéria Košice a KSK

16. júna                     Východoslovenská galéria, Hlavná 27, Historická sála, KE

13:00                          Téma TB:

                                    Lesk a sláva – holandská maľba 16.-18. storočia zo zbierky Alšovy jihočeské galerie, Hluboká nad Vltavou (Vernisáž – štvrtok 16.6.2016, o 17:00 hod.)

            Hostia TB:

 •                           Dorota Kenderová – riaditeľka Východoslovenskej galérie Košice
 •                          Aleš Seifert – riaditeľ Alšovy jihočeské galerie

 Po TB je pre novinárov pripravená prehliadka výstavy.

 ______________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________

 INÉ

 FESTIVAL RODÍN

Sobota 11. júna 2016 od 14:00 do 22:00 hod., priestory Kasární/KULTURPARK, Kukučínova 2, Košice – Folklórny festival zameraný na prezentáciu tradičnej ľudovej kultúry. Cieľom je stretnutie folklórnych rodín z územia Košického samosprávneho kraja. Priestor na prezentáciu tvorby dostanú rodiny, ktoré pôsobia v oblasti folklóru a zaoberajú sa tradičnou ľudovou kultúrou (hudba, spev, tanec, kroje, remeslá). Sprievodné programy: jarmok remesiel – 25 jarmočníkov z celého kraja, tvorivé dielne pre deti i dospelých, ochutnávky tradičných jedál, školy ľudového tanca pre deti i dospelých, súťaže pre celé rodiny, módna prehliadka krojov z jednotlivých dedín regiónov: Abov, Gemer, Spiš a Zemplín, večerná zábava pri ľudovej hudbe.
______________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________

OZNAMY  RO  SSN

 Štvrtok 16. júna 2016 o 14:30, UPJŠ – budova MINERVA, Moyzesova 9, Košice – vyhodnotenie 21. ročníka autorskej súťaže novinárov východoslovenského regiónu za rok 2015.

(Pozvánka v prílohe)

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 ČLENSKÉ  2016

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 môžete každý pracovný deň od 8:00 hod. do 14:30 hod. zaplatiť členskú známku na rok 2016. Výška členského príspevku sa nemení = činní novinári 25,- eur, mimoriadni členovia 40,- eur, seniori, ženy na MD, nezamestnaní 10,- eur (podrobnosti na www.ssn.sk).

Platbu môžete poukázať aj na účet RO SSN Košice: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, variabilný symbol 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

MEDZINÁRODNÝ  PREUKAZ  IFJ

O medzinárodný preukaz (IFJ) môže požiadať každý člen SSN, ktorý má zaplatený ročný členský príspevok. Cena preukazu je 50,- € (s DPH) a platí dva roky.

Postup pri žiadosti o preukaz IFJ

Člen SSN pošle  elektronicky na adresu: clenske @ ssn.sk nasledovné údaje:

 • meno a priezvisko/bez titulu/, dátum narodenia, národnosť, štátna príslušnosť, adresa trvalého bydliska,
 • 1 ks foto /odporúčaný rozmer – 2,5 x 3 cm/, vo formáte jpg (jpeg),
 • e-mail adresa, tel. kontakt.

Dotlač údajov a foto na preukazy zabezpečujeme externou službou, takže vydávanie preukazov bude priebežné s časovým posunom od podania žiadosti. Členom z regiónov pošleme preukaz doporučenou zásielkou po uhradení poplatku 50,- € na účet SSN – IBAN: SK59 3100 0000 0040 4000 1102, BIC (SWIFT) LUBASKBX, variabilný symbol 6041.

___________________________________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová, RO SSN Košice

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore