Tlačové správy

Veterinárske lekárstvo v angličtine za 25 rokov vyštudovalo v Košiciach 585 absolventov

Na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach sa v piatok 8. septembra 2017 uskutoční prvé stretnutie absolventov študijného programu Všeobecné  veterinárske lekárstvo/General Veterinary Medicine v anglickom jazyku. Jediná veterinárska univerzita na Slovensku očakáva príchod vyše stovky svojich absolventov zo všetkých kútov sveta. UVLF si zároveň pripomenie 25 rokov výučby veterinárskeho vzdelávania v angličtine. Ako na jednej z prvých vysokých škôl na Slovensku tu začali s výučbou v anglickom jazyku už v akademickom roku 1991/92.

O vytvorenie študijného odboru, neskôr študijného programu Všeobecné veterinárske lekárstvo/General Veterinary Medicine v anglickom jazyku sa zaslúžili predovšetkým vtedajší rektor košickej veteriny profesor MVDr. Rudolf Cabadaj, PhD. a prorektor profesor MVDr. Ivan Rosival, PhD. Prvými študentmi bola necelá dvadsiatka mladých Izraelčanov,  z ktorých 11-ti  začali v akademickom roku 1991/92 so šesťročným štúdiom a piati nastúpili na po-bakalárske štúdium. Postupne sa zvyšoval počet študentov i krajín odkiaľ prichádzali do Košíc za veterinárskym vzdelaním. Na UVLF ho získali študenti z Kanady, USA, Anglicka, Nemecka, Francúzska, Švajčiarska, Nórska, Japonska, Grécka, Malty a Izraela. Doteraz štúdium všeobecného veterinárskeho lekárstva v anglickom jazyku úspešne ukončilo a bolo promovaných 585 absolventov.

V súčasnosti sa na UVLF v angličtine vyučujú dva študijné programy. K pôvodnému šesťročnému doktorskému študijnému programu Všeobecného veterinárskeho lekárstva pribudol v akademickom roku 2011/2012 spoločný trojročný študijný bakalársky program Náuka o živočíchoch/Animal Sciences.  Bol vypracovaný v spolupráci s nórskou NORD University v Bodø, pričom jeho absolventi získavajú spoločný diplom od oboch inštitúcií.

V aktuálnom akademickom roku 2017/18 sa bude na UVLF v anglickom jazyku v oboch programoch vzdelávať vyše 300 študentov.

„Začať krátko po Nežnej revolúcii so štúdiom v anglickom jazyku na vtedajšej Univerzite veterinárskeho lekárstva bolo nielen reakciou na otváranie sa našej krajiny svetu, ale aj snahou o zvýšenie prestíže univerzity,“ zaspomínal si súčasný prorektor UVLF pre zahraničné štúdium  MVDr. Martin Tomko, PhD., ktorý v tých časoch, ako mladý pedagóg po návrate z USA, patril medzi zakladajúcich členov anglickej verzie študijného programu Všeobecné veterinárske lekárstvo. „Bola to však aj veľká výzva pre našich pedagógov. Nielenže sa museli zdokonaliť v angličtine, ale aj prispôsobiť vysokým nárokom zahraničných študentov. Výučbu viedli hlavne pedagógovia, ktorí pôsobili ako experti v zahraničí, a tí vytvorili jadro výučby v angličtine,“ pripomenul. „Študenti od nás nielenže požadovali oveľa viac informácií, ale vyžadovali aj iný prístup než bolo v našich podmienkach zvykom. Boli zvyknutí s pedagógmi sa rozprávať, konfrontovať ich, veľa sa pýtať, čo v porovnaní s našimi študentmi v tých rokoch bolo dosť nezvyčajné, a musím priznať aj náročné,“ uviedol MVDr. Tomko. Ako však dodal, v konečnom dôsledku to prinieslo pozdvihnutie úrovne pedagógov, pozitívnu zmenu v prístupe k študentom i zvýšenie ich kredibility. Okrem iného to potvrdzuje fakt, že dnes sú sami autormi väčšiny odbornej literatúry, ktorú študenti používajú. Samozrejme v anglickom jazyku.

Alumni Meeting alebo stretnutie absolventov študijných programov v anglickom jazyku sa na UVLF uskutoční po prvý raz. „Oslava štvrťročnice  programu je dobrý dôvod na to, aby sme pozvali  všetkých našich absolventov. Počínajúc prvými až po tých, ktorí ukončili štúdium iba tento rok.  Mnohí našli uplatnenie v rôznych končinách sveta a preto nás teší,  že účasť potvrdila asi stovka z nich. Okrem iného je to dôkaz, že na svoju alma mater spomínajú v dobrom,“  dodal prorektor Tomko.

UVLF  pre svojich „anglických“ absolventov pripravila na piatok 8. septembra 2017 celodenný program. Okrem oficiálnych stretnutí  s vedením univerzity zahŕňa aj stretnutia s pedagógmi, prehliadku nových univerzitných priestorov a samozrejme individuálne návštevy pracovísk, na ktorých ako študenti pôsobili. Nebude chýbať ani spoločné fotografovanie. Ako inak,  pri univerzitnom symbole, soche koňa Arda.

Viac informácií :

MVDr. Martin Tomko, PhD.

prorektor pre zahraničné štúdium

+ 421 918 413 553    martin.tomko@uvlf.sk

 

 

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore