Tlačové správy

Špičkový tím na košickej Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie prispieva k rozvoju svetovej vedy

Medzi sedemnástkou špičkových vedeckých tímov slovenských vysokých škôl, ktoré tento rok splnili náročné kritériá Akreditačnej komisie, sú aj vedci z košickej Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF). Ako prvý, a zatiaľ jediný z UVLF, sa do prestížnej skupiny nadpriemerných vysokoškolských vedeckých pracovísk zaradil štvorčlenný tím LACTOVIR. Prioritne sa zameriava na laktobacily a vírusy vo veterinárnej medicíne.

Ako spresnil vedúci tímu prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc., spolu s renomovanými kolegyňami doc. MVDr. Radomírou Nemcovou, PhD., a MVDr. Soňou Gancarčíkovou, PhD., a mladou vedeckou pracovníčkou MVDr. Michaelou Vlasákovou, PhD., sa orientujú na skvalitnenie laboratórnej diagnostiky vírusových chorôb zvierat, rozvoj a využitie metód molekulovej epizootológie a na boj s infekčnými chorobami zvierat, kde využívajú zdraviu prospešné laktobacilové prípravky – probiotiká.

“Je pre nás veľkou cťou, že nám Akreditačná komisia priznala štatút špičkového vedeckého tímu. Toto ocenenie sme získali aj vďaka dobrým pracovným podmienkam na UVLF. Veríme, že naše ocenenie bude inšpiráciou pre ďalšie tímy na univerzite, aby nás nasledovali,“ uviedol profesor Vilček.

Tím LACTOVIR je súčasťou Centra excelentnosti INFEKTZOON na UVLF v Košiciach. Medzi špičkové vedecké tímy ho Akreditačná komisia, poradný orgán vlády SR,  zaradila aj na základe toho, že jeho členovia za posledné roky publikovali v medzinárodných vedeckých periodikách rešpektované práce, citované zahraničnými expertami. Tím pracuje na domácich i medzinárodných vedeckých projektoch, vychováva kvalitných doktorandov, patentuje a vyvíja aktivity v domácom i medzinárodnom vedeckom prostredí.

Napríklad vyvinuli v praxi široko využívané molekulovo-genetické diagnostické testy na detekciu vírusov, ktoré infikujú domáce a voľne žijúce zvieratá. K ďalším najvýznamnejším výsledkom výskumu košických špičkových vedcov z UVLF patrí vývoj metódy na genetickú typizáciu pestivírusov. Ide o vírusy vyvolávajúce u hovädzieho dobytka hnačky a reprodukčné problémy alebo nebezpečný klasický mor ošípaných. „Naša metóda na genetickú typizáciu jedného z pestivírusov, ktorý infikuje kravy, je užitočná na hlbšie štúdium šírenie infekcie v teréne. Diagnostické  testy na vírusy aj uvedenú metóda typizácie pestivírusov sú široko akceptované a využívajú ich odborníci z celého sveta,“ zdôraznil  profesor Vilček. V súčasnosti tím LACTOVIR  skúma vírusové infekcie zažívacieho traktu ošípaných. Cieľom je zistiť, za akých podmienok dochádza po vírusovej infekcii k vývoju hnačky. Vedci pritom, okrem iného, využívajú najnovšie metódy čítania genetickej informácie vírusových agensov.

Štúdium laktobacilov viedlo k identifikácii kmeňov s probiotickým účinkom zvyšujúcich obranyschopnosti prasiat, mláďat prežúvavcov a hydiny pred infekčnými nákazami. Viaceré probiotické prípravky, vyvinuté vedcami z tímu LACTOVIR, sú chránené patentmi. Vďaka tomu, že ich už aj vyrába košická firma, našli praktické uplatnenie na farmách hospodárskych zvierat. Ďalší výskum probiotík na UVLF smeruje k vývoju a výrobe probiotických prípravkov novej rady. Budú určené na prevenciu závažných chorôb hospodárskych zvierat biotechnologickými a prírodnými metódami. „Z dlhodobého pohľadu je cieľom nášho  tímu významnou mierou prispieť k boju so závažnými infekčnými chorobami zvierat, čo zlepší zdravie a pohodu zvierat a tým aj zvýši produkciu bezpečných a kvalitných potravín živočíšneho pôvodu,“ dodal profesor Vilček.

Viac informácií môže poskytnúť:

prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc., vedúci tímu LACTOVIR

Ústav epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny

Tel.: +421 915 984 654

E-mail: vilcek@uvm.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore