Tlačové správy

Poslanecké kluby strany SMER-SD, Most-Híd a poslanecký klub strán SNS, ŠKV a nezávislí poslanci v zastupiteľstve KSK

Uvedené poslanecké kluby v zastupiteľstve Košického samosprávneho kraja (KSK) konštatujú nefunkčnosť krajského zastupiteľstva, provizórnu prácu Krajského úradu bez odborných komisií a schváleného rozpočtu, čo nepomáha Košickému kraju a jeho obyvateľom. Preto zástupcovia poslaneckých klubov strany SMER – SD, strany Most – Híd a nezávislých poslancov, ktorí združujú 31 poslancov, predložia predsedovi KSK konštruktívny návrh na čo najrýchlejšie spustenie práce krajského zastupiteľstva, ktorý môže byť na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva Košického kraja realizovaný. Cieľom návrhu je urýchlené sfunkčnenie krajského zastupiteľstva a posilnenie zastúpenia regiónov vo vedení kraja.

Vzhľadom k tomu, že predseda kraja i riaditeľ úradu KSK sú Košičania, naše kluby navrhnú vymenovanie troch podpredsedov z regiónov kraja – poslancov s najväčším mandátom,  aby  mohli prinášať do vedenia kraja informácie a podnety z regiónov. V posledných rokoch je zjavné, že Košice sa hospodársky od kraja vzďaľujú a považujeme za nevyhnutné na to reagovať aj pri obsadzovaní postov podpredsedov.

Rovnako prinesieme predsedovi návrh na sformovanie všetkých potrebných orgánov krajského zastupiteľstva tak, aby mohlo riadne plniť svoju funkciu. Zastupiteľstvo Košického kraja je jediné na celom Slovensku, ktoré ešte riadne nerokovalo, nezriadilo svoje komisie a nemá schválený ani plán zasadnutí.

Poslanecké kluby strany SMER – SD, strany Most – Híd a poslanecký klub strán SNS, ŠKV a nezávislých poslancov rešpektujú právo predsedu, či ostatných dvoch poslaneckých klubov na nominovanie ich zástupcov do vedenia kraja a aj do komisií a sme ochotní ich nominácie pri akceptovaní našich návrhov podporiť. Aj preto navrhujeme za naše kluby na pozíciu podpredsedov takých poslancov, ktorí budú túto funkciu vykonávať za minimálnu mzdu – teda za najnižšiu zákonom dovolenú odmenu.

Vyzývame predsedu, aby naše konštruktívne návrhy prijal a jasne ukázal, či o spôsobe vedenia kraja rozhoduje on, alebo kraj riadi poslanec Polaček, ktorý posledné rokovania zablokoval. Odďaľovanie ustanovenia orgánov krajského zastupiteľstva nie je na prospech obyvateľov nášho kraja a znemožňuje riadnu prácu krajského zastupiteľstva.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore