Košice

Prehľad podujatí 7. týždeň – 09.02.2018

PONDELOK              mesto Košice

12. februára             MMK, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B“ – veľká zasadačka

8:00                             XIX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

________________________________________________

UTOROK                  Bábkové divadlo (BD)

13. februára              BD, Alžbetina 38, KE

10:30                         Téma TB:

                                     Premiéra inscenácie Petra Palika Hľadá sa snehuliak!

                                    Hostia TB:

  •                           Peter Palik – autor
  •                            Pavol Hrehorčák – riaditeľ BD
  •                            Ivan Sogel – umelecký šéf BD
  •                            herci: Erika Orgován Molnárová, Jana Štafurová, Juraj Fotul, Miroslav Kolbašský, Peter Creek Orgován

Novinári si pozvaní na hlavnú skúšku inscenácie o 9:30 hod.

 ________________________________________________    

STREDA                   Štátne divadlo (ŠD)     

14. februára            Malá scéna ŠD- foyer, Hlavná 76, KE

9:00                           Téma TB:

Premiéra hry Znovuzjednotenie Kóreí

Hostia TB:

  •                           Milan Antol – riaditeľ činohry
  •                           Júlia Rázusová – režisérka
  •                           herci: Alena Ďuránová, Gabriela Marcinková, Tatiana Poláková, Peter Čižmár, Braňo Mosný, Andrej Palko

___________________________________________________

 STREDA                   obec Borša     

14. februára             Rákócziho hradný kaštieľ, F. Rákocziho, Borša

14:00                         Téma TB:

Rekonštrukcia hradného kaštieľa Rákócziovcov v Borši

                                     Hostia TB:

  •                           Csaba Latorcai – zástupca štátneho tajomníka Úradu premiéra za oblasť spoločenských záležitostí, ochrany historického dedičstva a prioritné kultúrne investície  (Maďarsko)
  •                           László Diószegiriaditeľ neziskovej organizácie František II. Rákóczi

 Účasť potvrdiť do 12. februára 2018 do 16:00 hod. na:  rakocziferencno@gmail.com

Maďarská vláda poskytla na rekonštrukciu kaštieľa Rákocziovcov v Borši viac ako 800 miliónov forintov, a uzatvorila zmluvy s neziskovou organizáciou František II. Rákóczi, ktorá má na starosti organizáciu a výkon prác. Z kaštieľa, ktorý bol postavený v 16. storočí, vybudovali Zuzana Lorántffy a Juraj I. Rákóczi pompézne renesančné sídlo. Tu sa narodil v marci 1676 knieža František II. Rákóczi. Budova sa po roku 1711 stala majetkom Aspremontov, neskôr rodín Trautschon, Erdődy a  Szécsényi.  V roku 1945 bol kaštieľ znárodnený, do osemdesiatych rokov ho používali na účely školy, ubytovne a skladu a v roku 1990 sa dostala do vlastníctva samosprávy obce Borša. Prvá rekonštrukcia sa začala na konci osemdesiatych rokov, ale práce boli v roku 1990 prerušené. Takmer o desaťročie neskôr mohla rekonštrukcia opäť začať s pomocou slovenskej a maďarskej vlády, a zo zdrojov Európskej únie, ale v roku 2006 boli práce opäť pozastavené pre nedostatok financií. Rekonštrukcia hradného kaštieľa nabrala nový dych vďaka prezidentovi Maďarska Jánosovi Áderovi a prezidentovi SR Ivanovi Gašparovičovi, ktorí potvrdili spoluprácu dvoch krajín pri rekonštrukcii budovy. Podľa plánov bude v kaštieli po komplexnej rekonštrukcii umiestnená výstava o živote Františka II. Rákócziho a dobe, v ktorej žil.

 __________________________________________________________________

 OZNAMY  RO  SSN

 SEMINÁR  V  BRUSELI

Informačná kancelária Európskeho parlamentu (IKEP) pripravuje pre slovenských novinárov  v dňoch 9. – 12. apríla 2018 seminár v Bruseli na témy Brexitu, budúcnosti EÚ, fake news a ruskej propagandy,  postavenia V4 v Európe  a ďalšie. Pozvaní novinári navštívia európske inštitúcie, ale stretnú  sa aj so zahraničnými politikmi, novinármi či expertami na danú problematiku.

Organizácia cesty je v réžii IKEP, ktorá zabezpečuje letenky, ubytovanie a väčšiu časť stravy v Bruseli. Podmienkou účasti je ovládanie angličtiny.

Odlet bude v pondelok 9. apríla 2018  z Viedne o 18:00 hod. a prílet vo štvrtok 12. apríla 2018 popoludní do Viedne.

Záujem potvrdiť najneskôr do 28. februára 2018 (mailom zaslať dátum narodenia, číslo OP, jeho platnosť (+ vystavenie), fotografia, mailový a telefonický kontakt, názov redakcie a pracovné zaradenie.  (Ak ste tieto údaje posielali už v minulosti, nie je potrebné ich znovu posielať.)

Soňa MELLAK, tlačová atašé

sona.mellak@europarl.europa.eu
+421 (0) 918 708 590
+421 (0) 2 5942 9695 (Bratislava)
+33 (0) 3 881 74880 (Štrasburg)

 

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 VÝBOR  RO

Streda 14. februára 2018 o 15:30 hod., Szakkayho 1 – kancelária RO, Košice – pravidelné rokovanie výboru RO SSN Košice.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY  

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) už môžete zaplatiť členskú známku na rok 2018 (dlžníci ešte aj za rok 2017) každý pracovný deň od 8:00 do 14:30 hod.

Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

______________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice         0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore