Tlačové správy

Spolupráca v oblasti teleradiológie medzi cezhraničnými nemocnicami

Dňa 7. februára 2018 sa Kráľovskom Chlmci uskutočnila úvodná tlačová konferencia k cezhraničnému projektu s názvom Creating the possibility of E-Radiology Cooperation between hospitals in Miskolc and Kráľovský Chlmec (Vytvorenie možnosti spolupráce v oblasti teleradiológie medzi nemocnicami v Miškovci a Kráľovskom Chlmci).

Za účasti vedenia Župnej univerzitnej nemocnice v Miškovci (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház), ako aj vedenia a vedúcich pracovníkov Nemocnice s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec, boli zástupcovia médií informovaní o cieľoch projektu ako aj jeho prínose pre obe nemocnice, ale hlavne pacientov.

V rámci projektu dôjde k obstaraniu potrebného hardwéru a softwéru ( PACS systém) na realizáciu telerádiológie / prenosu dát / medzi oboma nemocnicami. Napojením CT prístroja, mammografu, USG je možná konzultácia nálezov na diaľku. Teleradiológia a zároveň telekonzultácia umožní, aby ,,CESTOVAL NÁLEZ A NIE PACIENT“. Hlavný prínos pocítia pacienti, ktorí, budú mať k dispozícií vyhodnotené výsledky vyšetrení  v kratšej dobe, bez zbytočného cestovania – konštatovala riaditeľka Nemocnice s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec  – Ing. Klára Hencelová.

Zástupca riaditeľa Župnej univerzitnej nemocnice v Miškovci – Dr. Tóth István vyslovil presvedčenie, že „výsledkom snaženia odborníkov partnerských nemocníc bude zavedením teleradiologického a telekonzultačného systému  posilnená odborná podpora medzi partnermi a kvalita diagnostiky. Umožní sa odborná konzultácia, spolupráca, a zvýši sa využiteľnosť radiologických kapacít a technológií.“

Ukončenie realizácie projektu ako aj spustenie fungovania teleradiológie medzi nemocnicami sa predpokladá na koniec októbra 2018.

Projekt je realizovaný v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko. Celkový rozpočet projektu je 430 128,10 EUR z ktorého 365 508,88 EUR je príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Gabriel Kiss, konateľ / CEO

CEDS, s.r.o.

Central European Development Solutions

Humenská 3

040 11 Košice

mob.: +421 903 655 999

e-mail: ceds@ceds.info

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore