Košice

Prehľad podujatí 19. týždeň – 04.05.2018

STREDA             Bábkové divadlo (BDK)
9. mája                BDK, Alžbetina 38, KE
10:30
                   Téma TB:

                             K pripravovanej inscenácii Valibuk a Laktibrada

Hostia TB:

  •                     Pavel Uher – režisér
  •                     Pavol Hrehorčák – riaditeľ BDK
  •                     Ivan Sogel – umelecký šéf BDK
  •                    Erika Orgován Molnárová, Viktória Sedláková, Miroslav Kolbašský, Andrej Sisák – herci

Hlavná skúška inscenácie bude od 9:30 hod. – novinári sú pozvaní.

 _____________________________________

 INÉ

Československo v Košiciach

Piatok až nedeľa 4.-6. mája 2018, VÝNIMOČNE na Letnej ulici (pred aulou Technickej univerzity) – Potulky mestom Košice na tému Československo v Košiciach. Za 3 mesiace v roku 1938 stihli predstavebnú byrokraciu, výstavbu i úpravu okolia. Vyrástli tu 4 pavilóny pre výstavu Východ ČSR. MEGA výstavu otvorili 16. júla 1938. Aj takto chceli osláviť 20 rokov Československej republiky. Ktoré pavilóny zostali a čo v nich je teraz? Kde bola padáková veža, kde svetelná fontána a iné atrakcie? V čom spočíva čaro funkcionalizmu? Milan Kolcun sprevádza v piatok (4. mája) o 15:30 a 17:00, v sobotu (5. mája) o 10:30, 14:00, 15:30 a 17:00 a v nedeľu (6. maja) o 14:00, 15:30 a 17:00.  Zoltán Balassa sprevádza v sobotu po slovensky o 11:00 a po maďarsky o 16:00. V nedeľu o 14:30 po slovensky a 16:00 po maďarsky.

Viac: www.potulka.sk

___________________________________

OZNAM  RO  SSN

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY  

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) môžete zaplatiť členskú známku na rok 2018 (dlžníci ešte aj za rok 2017) každý pracovný deň od 8:00 do 14:30 hod.

Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

_______________________________________

 Beáta Penxová-Mačingová  RO SSN Košice         0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore