Tlačové správy

Na Jazdeckom areáli UVLF v Košiciach zrekonštruovali tribúny

Dobrovoľnícke centrum Košíc v spolupráci s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Mestskými lesmi a Mestom Košice zorganizovalo v rámci projektu Košická dobrovoľnícka jar 2018 opravu tribún Jazdeckého areálu UVLF v Košiciach.

Rekonštrukcia tribún Jazdeckého areálu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach pozostávala z niekoľkých etáp. Výsledkom prvej etapy, ktorá prebehla v júni, sú nové namaľované tribúny a zábradlie. V druhej etape dobrovoľníci montovali a maľovali nové lavičky na sedenie.

Brigády sa prvý deň v sobotu 9. júna 2018 zúčastnilo niekoľko desiatok dobrovoľníkov, medzi ktorými boli Richard Raši, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu, mesto zastupovali viceprimátori Renáta Lenártová, a Martin Petruško a starosta mestskej časti Košice-Západ Ján Jakubov. Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach zastupovali rektorka Jana Mojžišová a viacerí prorektori, kvestor a ďalší zamestnanci a študenti univerzity. Ďalšie týždne prebiehali opravy tiež na báze dobrovoľníctva, pričom počet zúčastnených každou etapou stúpal. Niektorí zamestnanci UVLF v Košiciach obetovali revitalizácii tribún všetok svoj voľný čas a dostavili sa každý naplánovaný deň opráv. Rekonštrukcia tribún prebiehala spočiatku niekoľko sobôt a neskôr aj v poobedňajších hodinách počas niektorých pracovných dní. Momentálne sú tieto tribúny  na Jazdeckom areáli UVLF v Košiciach už zrekonštruované.

V rámci podujatia Majstrovstvá Slovenska v parkúrovom skákaní detí a juniorov bude v nedeľu 26. 8. 2018 v priestoroch Jazdeckého areálu UVLF v Košiciach (Trieda Košického vládneho programu č. 9 v Košiciach) uskutočnené (v čase medzi 1130 a 1230 hod. v závislosti od priebehu súťaže) aj slávnostné otvorenie revitalizovaných tribún.

Mgr. Mária Rusnákováhovorkyňa Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

 + 421 917 869 914             maria.rusnakova@uvlf.sk  www.uvlf.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore