Tlačové správy

Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi

V Spišskej Novej Vsi slávnostne otvorili projekt Dopravná mobilita na Nábreží Hornádu a na Baníckom námestí. Po jeho dokončení by sa mali vyriešiť dopravné vzťahy motorovej a nemotorovej dopravy s cieľom vybudovať moderné cyklistické, pešie a imobilné komunikácie popri rieke Hornád a smerom do historického centra mesta.  

Projekt dopravnej mobility nadväzuje na zámer z roku 2007, ktorý bol dokončený iba spolovice. Jeho cieľom je dokončenie chýbajúcej nemotorovej dopravy. V rámci projektu pribudne v centre mesta nový cyklochodník a chodník pre peších, most cez rieku Hornád  a spoločenský priestor pre všetkých (shared space). Projekt s názvom Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi (Dopravná mobilita na Nábreží Hornádu) je financovaný z Regionálneho operačného programu (IROP) vo výške takmer 921 700 eur, mesto sa podieľa na spolufinancovaní sumou približne 48 000 eur.

Projekt slávnostne otvoril v piatok 5. októbra 2018 primátor mesta Spišská Nová Ves Ján Volný a predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Ako informoval, v prvej fáze by sa mal vybudovať most cez rieku Hornád, ktorý bude slúžiť ako spojnica pre peších a cyklistov a prepájať bude dve husto obývané lokality na brehu rieky. „Takáto lávka sa v centre Spišskej Novej Vsi nachádzala aj v minulosti a spájala dôležitú historickú ulicu „Za šestnástkou“ a pôvodnú banícku osadu Klop-orth,“ informoval predseda KSK. Most bude mať oceľovú konštrukciu s dvoma priehradkovými väzníkmi, presklenými zábradliami a exteriérovými svietidlami. Napojený bude na verejné osvetlenie, čím bude celá konštrukcia spolu s námestím dotvárať architektonicky zaujímavú atmosféru pešej a cyklistickej zóny.

„V ďalšej fáze bude vybudovaná nová cyklotrasa, pešia a imobilná komunikácia popri rieke s rozlohou 1 770 m2, ktorá by mala byť napojená na už existujúce mestské cyklotrasy a cyklistický chodník na opačnom brehu Hornádu,“ uviedol primátor mesta.  Dodal, že treťou fázou bude vytvorenie „shared space“, teda moderného spoločenského priestoru (Baníckeho námestia) pre peších, cyklistov a imobilných občanov. Tento priestor bude prechádzať od rieky smerom do centra mesta. V ploche námestia bude zabudovaná svetelná mapa baníckych miest Spiša, vybudovaný bude nový oporný múr školy, rampa pre cyklistov a vozíčkarov a zastávka pre cyklistický vláčik. Namiesto terajšieho úzkeho priestoru sa priestor otvorí a zlepší sa spojenie najväčšieho novoveského sídliska Mier s centrom mesta. Súčasťou novovzniknutých plôch bude vybudovanie parkovísk pre osobné autá aj bicykle, nový vstup do školy s kruhovým objazdom, bránami, oplotením a novým oporným múrom.

„Toto nábrežie Hornádu je v súčasnosti ťažko dostupné, chýba napojenie na historické centrum mesta a je tu málo záchytných parkovísk. Košický samosprávny kraj ako sprostredkovateľský orgán pre projekty financované z IROP v plnej miere podporuje tento zámer. Realizáciou tohto projektu budú dokončené desaťročia stavebne nedotiahnuté plochy a vznikne bezpečný a funkčný celok pre peších, cyklistov i motoristov,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Práce na dostavbe projektu by sa mali začať po ukončení výberového konania, do konca tohto roka a potrvajú približne 12 mesiacov.

JUDr. Anna Činčárová, hovorkyňa predsedu KSK

anna.cincarova@vucke.sk, +421 918 766 004

Informácie k projektu:

Vladimír Klaučo, klauco@solitera.sk

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore