Košice

Prehľad podujatí 47. týždeň – 16.11.2018

PONDELOK                 T-Systems Slovakia a SOŠ Ostrovského 1 Košice
19. novembra
Stredná odborná škola, Ostrovského 1, KE

9:00                                Téma TB:

                                          Slávnostné otvorenie novej IT učebne

                                          Hostia:

  •                                   vedenie SOŠ
  •                                   Rastislav Trnka –  predseda Košického samosprávneho kraja

 SOŠ Ostrovského sa zameriava na IT vzdelávanie prostredníctvom študijných odborov: informačné a sieťové technológie, grafik digitálnych médií, mechanik počítačových sietí, pomaturitné štúdium v odbore špecialista informačnej bezpečnosti. V súčasnosti ju navštevuje približne 600 žiakov. V rámci odboru informačné a sieťové technológie pripravuje najvyšší počet absolventov v Košiciach, preto sa spoločnosť T-Systems Slovakia rozhodla podporiť a skvalitniť vzdelávanie na škole prostredníctvom novej IT učebne. S Košickým samosprávnym krajom a školou pripravili moderný vzdelávací priestor zameraný na prax, vybavený modernými počítačmi a technológiami, ako napríklad telepresence.

Nová IT učebňa bude slúžiť aj na vzdelávanie v IT sfére žiakov iných stredných škôl, pedagogických pracovníkov a zamestnancov firiem v regióne, keďže na SOŠ Ostrovského je zriadené Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre informačné a sieťové technológie s týmto účelom.

 Kontakt:

Miroslava Korytková – členka organizačného tímu 0903 636 609

________________________________________________________

 STREDA                      KOSIT, a.s.

21. novembra             Trieda SNP 71-79 – vedľa už inštalovaných kontajnerov, KE

11:00                               Téma TB:

Otvorenie a odovzdanie polopodzemného kontajneroviska v MČ Košice – Západ ako doplnenie skladby pilotného projektu o ďalšie riešenie pre zber odpadov pre obyvateľov mesta Košice

                                   Hosť TB:

Marián Christenko – generálny riaditeľ spoločnosti KOSIT

________________________________________________________

 INÉ

 FESTIVAL  ART & TECH  DAYS

Pondelok až sobota 19. až 24. novembra 2018 Art & Tech Days – najväčší festival mediálneho umenia na Slovensku. Organizátor Creative Industry Košice podujatie pripravil ako profilový event projektu Košice – UNESCO Kreatívne mesto mediálneho umenia. Hlavným bodom festivalu je medzinárodná konferencia Art & Tech Conference zameraná na tému „Umelá inteligencia – revolúcia dneška“

Viac TS na www.ssn.sk

Účasť potvrdiť na:  Jana Šargová jana.sargova@cike.sk alebo na tel. +421 904 222 905

_____________________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová  RO SSN Košice         0903 845 120

 

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore