Tlačové správy

Slávnostná inaugurácia rektorky a prorektorov UVLF v Košiciach

Srdečne Vás pozývame na slávnostnú inauguráciu opätovne zvolenej rektorky Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD.,  a prorektorov schválených akademickým senátom na funkčné obdobie rokov 2019 – 2023. Slávnostná inaugurácia sa uskutoční na pôde košickej univerzity, ktorej vysokú úroveň a kvalitu potvrdilo 70 rokov jej existencie, a to 25. marca 2019 o 11:00 hodine v priestoroch auly UVLF v Košiciach, pavilón č. 34.

Dňa 30. januára 2019 vymenoval v Prezidentskom paláci do funkcie prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska nových rektorov šiestich vysokých škôl a univerzít. Rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach  Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., bola vymenovaná už druhýkrát za sebou. Slávnostná ceremónia na jej inauguráciu sa preto uskutoční v o to sviatočnejšom duchu.

Na slávnostnej inaugurácii budú okrem rektorky univerzity menovaní aj prorektori, konrétne prorektor pre vzdelávanie MVDr. Martin Tomto, PhD., prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., prorektorka pre medzinárodné vzťahy a internacionalizáciu prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., a prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD., prorektorka pre klinickú činnosť a styk s praxou.

Mgr. Mária Rusnáková, hovorkyňa

 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

+ 421 917 869 914

maria.rusnakova@uvlf.sk

www.uvlf.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore