Tlačové správy

Odborníci z oblasti práva diskutujú na konferencii Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Pri príležitosti 15. výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie zorganizoval Ústav medzinárodného práva a európskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach medzinárodnú vedeckú konferenciu. V rámci nej diskutujú odborníci z oblasti práva počas týchto dní 16. a 17. mája 2019 na tému „15 rokov v Európskej únii: aktuálne otázky a súčasné výzvy“. Podujatie sa koná pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku v priestoroch Rektorátu UPJŠ v Košiciach.

„Konferencia je určená hlavne pre odbornú verejnosť venujúcu sa problematike európskej integrácie prostredníctvom práva, ale aktuálnosť niektorých príspevkov by mohla zaujať aj širokú verejnosť,“ uviedla riaditeľka Ústavu medzinárodného práva a európskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. JUDr. Martina Jánošíková, Ph.D.

Cieľom konferencie je nadviazať na predchádzajúce konferencie organizované pri príležitosti 5. a 10. výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. Účastníci podujatia sa zameriavajú na uplynulých 15 rokov pôsobenia Slovenskej republiky ako aj iných štátov EÚ, ktoré sa v rámci doteraz najrozsiahlejšieho rozšírenia členskej základne Európskej únie v roku 2004 stali jej členom. Zároveň sa jednotlivé príspevky venujú aktuálnej situácii v rámci EÚ a súčasným výzvam nielen pre EÚ ako celok, ale i jednotlivé štáty.

„Medzi prednášateľmi sú už etablovaní odborníci zo slovenských a českých univerzít z oblasti práva Európskej únie, ústavného práva a medzinárodného práva. Profesor Klučka a ja sme pôsobili aj na Súdnom dvore EÚ – profesor Klučka ako prvý slovenský sudca po našom pristúpení a ja ako právny poradca v kabinete generálneho advokáta. Priestor však dostanú aj začínajúci kolegovia z uvedených oblastí práva,“ dodala riaditeľka Ústavu medzinárodného práva a európskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. JUDr. Martina Jánošíková, Ph.D.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Mgr. Linda Babušík Adamčíková, tlačová referentka a hovorkyňa UPJŠ v Košiciach

e-mail: linda.babusik.adamcikova@upjs.sk

tel.: +421 905 385 911

 

Poznámka: Tlačovú správu nájdete archivovanú na www.upjs.sk v časti Vzťahy s verejnosťou https://www.upjs.sk/verejnost-media/ .

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore