Tlačové správy

Špičkoví fyzici z oblasti magnetizmu budú diskutovať na uznávanej medzinárodnej konferencii na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa od 3. do 7. júna 2019 stretnú špičkoví fyzici z oblasti magnetizmu. Na 17. ročníku Českej a slovenskej konferencie o magnetizme s medzinárodnou účasťou bude diskutovať 280 účastníkov z 23 štátov sveta. Vedecké podujatie organizuje Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach a Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v spolupráci so Slovenskou fyzikálnou spoločnosťou, Slovenskou magnetickou spoločnosťou a Českou fyzikálnou spoločnosťou.

„Ide o významné podujatie v kalendári dôležitých podujatí Európskej fyzikálnej spoločnosti, ktoré sa koná tradične v Košiciach, meste považovanom za  centrum fyziky magnetizmu vďaka pôsobnosti dvoch inštitúcií – Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied – ktoré túto konferenciu organizujú,“ uviedol rektor UPJŠ v Košiciach a predseda organizačného výboru prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

Od roku 1995 sa konferencia koná pod logom CSMAG (Czech and Slovak conference on MAGnetism). Napriek tomu, že ide o podujatie s bohatou medzinárodnou účasťou, v názve zostalo označenie „česká a slovenská“. Oba prívlastky vychádzajú z tradície organizovania dávnejších Československých porád o magnetizme, ktoré sa konali od 60. rokov 20. storočia a časom prerástli do veľkého medzinárodného podujatia. Cieľom vedeckej konferencie, ktorá sa koná každé tri roky, je poskytnúť priestor pre slovenských a českých vedcov, ale aj hostí z iných krajín pracujúcich v oblasti základného a aplikovaného magnetizmu na prezentáciu ich najnovších výsledkov. Zároveň vytvára priestor na výmenu názorov, skúseností a technických informácií fyziky magnetizmu.

Program 17. ročníka Českej a slovenskej konferencie o magnetizme zahŕňa viacero zaujímavých tém. Počas piatich dní budú účastníci podujatia hovoriť o magnetických tenkých vrstvách, spintronike, magnetických časticiach, ferokvapalinách, molekulárnom magnetizme a mnohých ďalších témach. Odborný program bude tradične sprevádzaný hodnotným spoločenským programom, ktorý vyvrcholí vo štvrtok 6. júna 2019 v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach.

 V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Mgr. Linda Babušík Adamčíková, Tlačová referentka a hovorkyňa UPJŠ v Košiciach

e-mail: linda.babusik.adamcikova@upjs.sk

tel.: +421 905 385 911

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore