Tlačové správy

Šengenský poludník so slovenskou premiérou aj spievajúcou lekárkou

Košice a viacero miest na východe Slovenska zažijú počas prvého júlového týždňa už jedenástykrát inváziu mladých hudobníkov. Pričiní sa o to jedinečné podujatie, Medzinárodný festival mládežníckych orchestrov a zborov Šengenský poludník, ktorý organizuje košický Sláčikový orchester Musica Iuvenalis pri ZUŠ Márie Hemerkovej s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja, Mesta Košice, Fondu na podporu umenia a ďalších partnerov. Festival na jedinečnom záverečnom galakoncerte prinesie slovenskú premiéru Stabat Mater waleského skladateľa Karla Jenkinsa, ale aj viac ako zaujímavú ukrajinskú sólistku Irynu Semenjuk, ktorá je nielen absolventkou hudobnej akadémie v odbore spev, ale aj absolventkou medicíny v odbore všeobecné lekárstvo.  

Prvé festivalové koncerty sa uskutočnia v nedeľu 30. júna v Poprade, vo Vysokých Tatrách a v Baške. Musica Iuvenalis na nich otvorí Popradské aj Tatranské kultúrne leto a v Baške sa predstaví Súbor bicích nástrojov z poľskej Legnice. Počas prvého júlového týždňa odohrá viac ako 170 hudobníkov zo Slovenska, Poľska a Ukrajiny koncerty okrem Vysokých Tatier a Popradu aj v Poľove, Skároši, Helcmanovciach, Veľkých Kapušanoch a samozrejme v Košiciach. V programe festivalu nechýba ani populárny Sviečkový koncert, ktorý sa opäť uskutoční na nádvorí Barkóczyho paláca (Verejná knižnica J. Bocatia) v Košiciach už 1. júla.

Tradičným vyvrcholením festivalu bude vo štvrtok 4. júla v košickom Kostole Premonštrátov ZÁVEREČNÝ GALAKONCERT veľkého medzinárodného orchestra a zboru „Šengenský poludník“. Počas predchádzajúcich festivalov priniesli galakoncerty „hity“ svetovej klasickej vokálno-inštrumentálnej tvorby. V tomto roku siahli organizátori po novom, ale mimoriadne výnimočnom diele, ktoré vzniklo v roku 2008 – Stabat Mater waleského skladateľa Karla Jenkinsa, ktoré bude mať na festivale slovenskú premiéru. Jenkinsove dielo vychádza z modlitby z 13. storočia. Rovnako ako väčšina Jenkinsových skladieb obsahuje tradičnú západnú hudbu (orchester a zbor), ale aj etnické nástroje a vokály, tentoraz zamerané na Blízky východ. „Som presvedčený, že aj toto dielo, rovnako ako diela klasikov, ktoré už na festivalových galakoncertoch odzneli, prinesie divákom silný umelecký zážitok v spojení s duchovným prostredím chrámu a že mladí hudobníci na nich prenesú množstvo pozitívnej energie,“ hovorí riaditeľ festivalu Igor Dohovič. Výnimočnosť galakoncertu podčiarkujú aj jeho hostia. Dirigentom bude Roman Kreslenko, absolvent hry na husle Ľvovského štátneho hudobného učilišťa S. P. Ľudkevyča (2008), Ľvovskej národnej univerzity Ivana Franka, fakulty kultúry a umení (2013) a operno – symfonického dirigovania na Ľvovskej národnej hudobnej akadémii M. Lysenka v triede profesora Jaremu Kolessa (2017). V dirigovaní sa zdokonaľoval aj v Taliansku u Ferdinanda Nazzara. Sólistkami večera budú Iryna Semenjuk a Tamila Mamedova. Rodáčka z Ľvova Semenjuk sa hudbe venuje od piatich rokov. Je absolventkou hudobného učilišťa v odbore klavír a spev, štúdium ukončila s vyznamenaním. V roku 2016 získala magisterský titul v odbore klasický spev na Národnej hudobnej akadémii Mykolu Lysenka v Ľvove a v roku 2017 k nemu pridala aj magisterský titul v odbore všeobecného lekárstva na Národnej medicínskej univerzite Danyla Halyckého v Ľvove. V Národnej opere v Ľvove debutovala ako študentka v roku 2016 v postave Cherubína v inscenácii opery Wolfganga Amadea Mozarta Figarova svadba. V roku 2008 sa stala laureátkou Medzinárodnej súťaže mladých vokalistov Eleny Obraztsovej v ruskom St Petersburgu. Rodáčka z Lucku Mamedova je zborovou  dirigentkou a učiteľkou spevu populárnej piesne. Od 6 rokov študovala klavír na hudobnej škole. V rokoch 2005 – 2009 absolvovala s vyznamenaním štúdium dirigovania na Volyňskom štátnom hudobnom učilišti kultúry a umení v rodnom meste. V štúdiu pokračovala v rokoch 2009 – 2014 na katedre zborového dirigovania v Ľvovskej národnej hudobnej akadémii M. Lysenka. Pôsobila v Štátnej zaslúžilej zborovej kapele „Trembita“ a je sólistkou viacerých zborov – „Jesy Juva”, medzinárodný jazz-zbor «Aktuálna tendencia“, „Soli Deo”, „Gaudeamus” a „Євшан“.

Hosťami jedenásteho Šengenského poludníka budú okrem tradičných domácich účinkujúcich, Musicy Iuvenalis a Tanečného dychového orchestra Klasik Band, aj súbory, ktoré festivaloví diváci poznajú z predchádzajúcich ročníkov – Akademický zbor Polytechnickej univerzity z poľského mesta Wroclaw – Politechnika Wrocławska, Súbor bicích nástrojov hudobných škôl z poľskej Legnice, Orchester ľudových nástrojov hudobného učilišťa z ukrajinského Užhorodu a Komorný zbor Yevshan z ukrajinského Ľvova. Premiéru na festivale bude mať Národný komorný orchester „Polifonija“, ktorý pracuje pri Polytechnickej univerzite v ukrajinskom Ľvove.

 

PROGRAM ŠENGENSKÉHO POLUDNÍKA 2019:

NEDEĽA 30. JÚNA

15.00 –  Nám. Sv. Egídia, Poprad  – Sláčikový orchester MUSICA IUVENALIS (Košice, Slovensko)

18.00 –  Obecný úrad Baška – Súbor bicích nástrojov (Legnica, Poľsko), Klasik Band (Košice, Slovensko)

19.00 – Hotel Titris, Tatranská Lomnica – Sláčikový orchester MUSICA IUVENALIS (Košice, Slovensko)

PONDELOK 1. JÚLA

20.45 – SVIEČKOVÝ KONCERT – Verejná knižnica J.Bocatia, nádvorie Barkóczyho paláca, Hlavná 48 – Súbor bicích nástrojov (Legnica, Poľsko), Klasik Band (Košice, Slovensko)

UTOROK 2. JÚLA

15.00 –  Nám. Sv. Egídia, Poprad – Komorný miešaný zbor „Yevshan“ (Ľvov, Ukrajina)

18.00 – Kostol sv. Petra a Pavla,  Nový Smokovec – Akademický zbor Politechnickej univerzity (Wroclaw, Poľsko)

19.00 – Hotel Titris, Tatranská Lomnica – Národný komorný orchester „Polifonija“ Politechnickej univerzity (Ľvov, Ukrajina)

STREDA 3. JÚLA

18:00 – Grécko-katolícky chrám archanjela Michala, Helcmanovce – Komorný miešaný zbor „Yevshan“ (Ľvov, Ukrajina)

20.30 – Kostol Premonštrátov. Hlavná ulica, Košice – Akademický zbor Politechnickej univerzity (Wroclaw, Poľsko), Národný komorný orchester „Polifonija“ Politechnickej univerzity (Ľvov, Ukrajina)

ŠTVRTOK 4. JÚLA

18:00 – Sála kultúrneho domu, Mestská časť Košice-Poľov – Orchester ľudových nástrojov Štátneho hudobného učilišťa (Užhorod, Ukrajina)

19.30 – Kostol Premonštrátov. Hlavná ulica, Košice

ZÁVEREČNÝ GALAKONCERT FESTIVALU

Karl Jenkins – STABAT MATER (2008)

Medzinárodný orchester a zbor Šengenský poludník, sólistky: Iryna Semenjuk a Tamila Mamedova (Ukrajina), dirigent : Roman Kreslenko (Ukrajina)

PIATOK 5. JÚLA

15.00 – Altánok v parku, Tatranská Lomnica – Súbor bicích nástrojov (Legnica, Poľsko)

15.00 –  Nám. Sv. Egídia, Poprad  – Orchester ľudových nástrojov Štátneho hudobného učilišťa (Užhorod, Ukrajina)

17:00 – Farský chrám bl. mučeníka P.P. Gojdiča, Veľké Kapušany – Akademický zbor Politechnickej univerzity (Wroclaw, Poľsko)

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore