Tlačové správy

VIII. ústavné dni sa konajú pod záštitou predsedu Ústavného súdu SR Ivana Fiačana a dekana Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach Miroslava Štrkolca

Pod záštitou predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivana Fiačana a dekana Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Miroslava Štrkolca sa dnes v Košiciach koná medzinárodná vedecká konferencia pod názvom Ústavná a zákonná úprava konania pred súdnym orgánom ochrany ústavnosti v krajinách V4 ‒ VIII. ústavné dni.

Podujatie je tematicky zamerané na  viaceré aktuálne otázky týkajúce sa napr. základných pravidiel konania pred súdnym orgánom ochrany ústavnosti, proporcií medzi ústavnou a zákonnou úpravou konania pred súdnym orgánom ochrany ústavnosti, stability a dynamiky právnej úpravy konania pred súdnym orgánom ochrany ústavnosti či vývoja právnej úpravy konania pred súdnym orgánom ochrany ústavnosti v štátoch V4.

Prezentácie a diskusie budú podľa programu konferencie prebiehať v troch tematických blokoch.

 

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

Viac informácií Vám môže poskytnúť  hovorkyňa Ústavného súdu SR PhDr. Martina Ferencová, PhD.

telefón: 055/7207 295, mobil: +421 918 827 344, e-mail: martina.ferencova@ustavnysud.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore