Tlačové správy

Veterinárny anatóm svetového mena Popesko má bustu v areáli UVLF

V areáli Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v utorok 10. decembra 2019 o 12. hodine slávnostne odhalia bustu svetovo uznávaného veterinárneho anatóma profesora Petra Popeska, ktorého trojdielny Atlas topografickej anatómie hospodárskych zvierat patrí k najlepším dielam vo svetovej veterinárnej medicíne. Busta je dielom sochára Daniela Tatarku. Jej odhalenie je jedným z podujatí, ktoré sprevádzajú 70. výročie vzniku univerzity.

Prof. MVDr. Peter Popesko, DrSc. (* 6. 4. 1925 Praha  –  † 29. 7. 1993 Košice) je zakladateľ veterinárnej anatómie na Slovensku a celosvetovo uznávaný veterinárny anatóm. Patril k prvým pedagógom a vedeckým pracovníkom Vysokej školy veterinárskej v Košiciach, ktorá vznikla v roku 1949. Pôsobil ako profesor anatómie, histológie a embryológie. V roku 1974 získal akademický titul profesor.

Profesor Peter Popesko je autorom trojdielneho Atlasu topografickej anatómie hospodárskych zvierat, ktorý bol preložený do 14 cudzích jazykov. Tento atlas sa stal najúspešnejšou anatomickou publikáciou vo svetovej veterinárnej medicíne a dodnes patrí k najlepším dielam v tejto oblasti. Úspešný a stále vyhľadávaný atlas anatómie je určený učiteľom a študentom veterinárstva, ale aj praktikom na osvieženie znalostí. Farebné kresby podrobne zobrazujú telesné sústavy hovädzieho dobytka, ovce, kozy, ošípanej, koňa, psa, mačky a králika. Mnohé priečne rezy umožňujú lepšie si predstaviť uloženie jednotlivých orgánov spomenutých zvierat.

Prvé vydanie troch dielov atlasu vyšlo v rokoch 1958 – 68. Do súčasnosti táto svetoznáma publikácia vyšla v 28 vydaniach v celkovom počte okolo 250 tisíc výtlačkov aj v angličtine, nemčine, francúzštine, ruštine, češtine, španielčine, taliančine, poľštine, holandčine, srbochorvátčine, bulharčine, maďarčine, portugalčine. Prvý diel sa venuje topografickej anatómii hlavy a krku, druhý diel prezentuje topografickú anatómiu hrudníka a brucha a topografickú anatómiu orgánov panvovej dutiny. Tretí diel je zameraný na topografickú anatómiu panvy a stavbu a topografickú anatómiu orgánov panvovej dutiny. Pojednáva aj o stavbe a topografickej anatómii hrudnej a panvovej končatiny. Väčšinu obrazov pripravil a po stránke odbornej spracoval a podľa vlastných preparátov nakreslil sám autor profesor Peter Popesko. Atlas opakovane vychádza v nových vydaniach s aktualizovanou nomenklatúrou.

V roku 1979 bol na Medzinárodnej súťaži o najkrajšiu vedeckú knihu sveta vo francúzskom Nice ocenený Strieborným orlom. K ďalším získaným oceneniam patrí titul Najkrajšia kniha Slovenska (1990) a Najkrajšia kniha roka (1992). Na Atlas topografickej anatómie hospodárskych zvierat nadviazal dvojdielny Atlas anatómie malých laboratórnych zvierat. Profesor Popesko je aj tvorcom slovenského veterinárskeho anatomického názvoslovia Nomina anatomica veterinaria a jeho posledným dielom bola učebnica Anatómia hospodárskych zvierat, ktorú v súťaži Ministerstva kultúry SR a Matice slovenskej zaradili medzi najkrajšie knihy Slovenska.

Mgr. Zuzana Bobriková, ​hovorkyňa
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
Komenského 73, 041 81 Košice
zuzana.bobrikova@uvlf.sk
+421 917 869 914
www.uvlf.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore