Tlačové správy

Historicky prvú bustu Pavla Jozefa Šafárika odhalia na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach

Významnému slovenskému vzdelancovi 19. storočia a zakladateľovi vedeckej slavistiky Pavlovi Jozefovi Šafárikovi odhalia bustu 13. decembra 2019 o 14.00 hod. na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Šrobárova ul. 2). Za iniciatívou uctiť si túto osobnosť na univerzite, ktorá je po ňom pomenovaná, stojí Matica slovenská.

„Pavol Jozef Šafárik bol zanieteným slavistom, etnografom, historikom a univerzitným profesorom. Výrazne pôsobil ako riaditeľ Univerzitnej knižnice v Prahe a známym sa stal aj vďaka svojmu vystúpeniu na Slovanskom zjazde v roku 1848 v duchu boja Slovanov za nezávislosť. Je to veľká česť, že sa Matica slovenská mohla zasadiť o to, aby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach mala na svojej pôde historicky prvú bustu tejto osobnosti. Pavol Jozef Šafárik sa síce nedožil založenia Matice slovenskej, ale bol aktívne činný v Matici srbskej a Matici českej. Avšak bol to práve on, kto v liste z roku 1827 adresovanému Jánovi Kollárovi zdôraznil potrebu založiť aj Maticu slovenskú,“ priblížil predseda MS Marián Gešper.

„Som rád, že práve v roku osláv 60. výročia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bude v našom univerzitnom areáli slávnostne odhalená busta Pavlovi Jozefovi Šafárikovi, rodákovi z malej gemerskej obce Kobeliarovo, ktorý sa svojou pracovitosťou, talentom a túžbou po poznaní vypracoval na vedca a slavistu medzinárodného formátu. UPJŠ v Košiciach sa v akademickom prostredí usiluje presadiť hodnotami a princípmi, ktoré boli charakteristické aj pre tohto vedca: mravný štatút vedeckej práce, polemický a tvorivý prístup k aktuálnym výzvam sveta, kultúrny a civilizovaný akademický dialóg,“ uviedol rektor UPJŠ profesor Pavol Sovák.

Najstaršia národná a kultúrna ustanovizeň uviedla v roku 2019 nový projekt búst a pamätných tabúľ slovenským osobnostiam a udalostiam, vďaka ktorému si mohli viaceré obce a mestá v rôznych regiónoch Slovenska konkrétne pripomenúť významných dejateľov a míľniky slovenskej histórie. V projekte, ktorý podporilo Ministerstve kultúry SR, chce Matica slovenská pokračovať aj v roku 2020.

Veronika Matušková, hovorkyňa Matice slovenskej

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore