Tlačové správy

UVLF pozastavuje prezenčné štúdium v súlade s nariadením vlády na 14 dní

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v súvislosti so šírením koronavírusu pozastavuje prezenčnú formu výučby na 14 dní od pondelka 16. marca do nedele 29. marca 2020. Toto rozhodnutie prijala univerzita na základe záverov ústredného krízového štábu, ktorý zasadal vo štvrtok 12. marca 2020 pod vedením premiéra Petra Pellegriniho.

Pedagogický proces bude prebiehať formou samoštúdia podľa sylabov a odporúčanej literatúry v danom týždni. Škola ruší v tomto období aj termíny všetkých štátnych záverečných skúšok, dizertačných skúšok, verejné habilitačné a inauguračné prednášky. Nebude sa konať ani prípravný kurz pre uchádzačov o štúdium v budúcom akademickom roku. Univerzita už od utorka 10. marca zastavila všetky exkurzie a výjazdy mimo univerzity, plánované odborné, spoločenské, kultúrne, športové a klubové podujatia vrátane študentských podujatí. Zrušila aj všetky zasadnutia samosprávnych akademických orgánov a predĺžila termín podania prihlášok na vysokoškolské štúdium na UVLF do 31. marca 2020

UVLF zároveň zatvára aj svoje vysokoškolské internáty a jedálne. Zahraniční študenti, ktorí sa po zatvorení slovenských medzinárodných letísk nebudú vedieť dopraviť do svojich materských krajín, v nich budú môcť ostať, internáty však budú fungovať v špeciálnom režime bez možnosti návštev a so sprísneným hygienickým režimom.

V súlade s ustanoveniami Zákonníka práce rektorka univerzity Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. poskytne zamestnancom univerzity pracovné voľno s náhradou mzdy. Pedagogickí pracovníci budú so svojimi študentmi komunikovať prostredníctvom elektronickej pošty. Výnimkou budú tí zamestnanci univerzity, ktorí zabezpečujú nevyhnutnú nepretržitú prevádzku vybraných univerzitných pracovísk so živými zvieratami. Univerzitná veterinárna nemocnica bude zabezpečovať pohotovostnú službu a chod klinických pracovísk, ktoré ošetria akútnych zvieracích pacientov. Plánované operácie  budú obmedzené v závislosti od ich charakteru. Univerzitná lekáreň bude riadne otvorená v obvyklých hodinách.

Počas 14 dní bude zakázaný vstup pre verejnosť do jazdeckého areálu i ďalších účelových zariadení univerzity. Podateľňa univerzity bude fungovať riadne, škola však prosím všetkých, ktorí s ňou potrebujú komunikovať, aby prioritne využívali elektronické formy.

Mgr. Zuzana Bobriková, hovorkyňa
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
Komenského 73, 041 81 Košice
zuzana.bobrikova@uvlf.sk
+421 917 869 914
www.uvlf.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore