Tlačové správy

Študentské domovy UVLF zvládli prvý deň sťahovania veľmi dobre. Vďaka patrí študentom aj ich rodičom

„Ďakujeme prvým študentom a ich rodičom, ktorí sa podľa harmonogramu odsťahovali zo Študentských domovov UVLF v utorok 7. apríla 2020 za maximálnu ústretovosť, trpezlivosť a dodržanie všetkých pravidiel. Veľmi si vážime, že si svoje povinnosti zariadili tak, aby dodržali časový rozpis a ničím nenarušili celý systém. Všetkým našim študentom aj ich rodinám želám, aby prežili pokojné veľkonočné sviatky v úzkom kruhu. Správajte sa zodpovedne a bezpečne, aby sme sa čo najskôr mohli vrátiť k bežnému štúdiu aj na našej univerzite. Už teraz sa teším na ten okamih, keď sa budeme môcť stretnúť uprostred nášho areálu a opäť si podať ruky. Veľa zdravia všetkým!“ zaželala pri tej príležitosti rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr.  Jana Mojžišová, PhD.

Vyučovací proces na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach do konca letného semestra 2019/2020 pokračuje len vo forme dištančného vzdelávania pre všetky ročníky a všetky študijné programy. Z tohto dôvodu požiadala univerzita všetkých študentov, ktorí boli počas akademického roka ubytovaní v študentských domovoch, aby sa odsťahovali. Prvých 150 študentov si prišlo po svoje osobné veci v utorok 7. apríla. Ďalší prídu na rad po veľkonočných sviatkoch v termínoch 14., 15., 16., 17. a 20. apríla 2020. Všetky podrobnosti, vrátane presného harmonogramu študentov i bezpečnostných pravidiel, sú zverejnené na stránke univerzity http://www.uvlf.sk/oznamy?item=794

„Každý študent má na vysťahovanie z izby limit jeden a pol hodiny, ktorý nesmie prekročiť. Pred vstupom do budovy si vo vestibule vydezinfikuje ruky, dostane návleky na obuv a jednorazové rukavice. Rúška musí mať každý vlastné. Harmonogram sme pripravili tak, že v jednom termíne môžu byť na jednej chodbe maximálne štyri osoby,“ vysvetlil postup riaditeľ Študentských domovov UVLF Jaroslav Hochmann. Všetky podrobnosti týkajúce sa odubytovnia si študenti mohli preštudovať vopred, preto bol každý pripravený a zbytočne sa nezdržiaval.

V prvý deň sa malo z internátu postupne odsťahovať 150 študentov. Podľa zoznamov začali dve 15-členné skupiny v obidvoch budovách o 7.30. Postupne sa vystriedali ďalší od 9.00, 10.30, 12.00 a 13.30 hod. „Pri príprave tohto náročného procesu sme mali trošku obavy, pretože ide o veľké skupiny mladých ľudí z rôznych kútov Slovenska, ale naši študenti nás veľmi milo prekvapili. Študenti prichádzali na odsťahovanie v časových intervaloch, ktoré im boli pridelené. Netvorili sa rady, ani početné skupiny osôb. Potešila nás aj veľká účasť. Nečakali sme, že takmer všetci sa dokážu prispôsobiť, zohnať si auto a prísť v pridelených termínoch,“ skonštatoval Jaroslav Hochmann.

V priebehu dňa koordinovali pracovníci internátu celú akciu tak, aby boli všetci spokojní a nenastali žiadne problémy. „Osobne som počas dňa ďakoval študentom a rodičom za ich kultivovaný prístup, trpezlivosť a dodržiavanie bezpečnostných nariadení. Verím, že s podobným prístupom sa stretneme aj po veľkej noci, keď by sa malo odsťahovať podľa harmonogramov okolo 440 študentov,“ dodal riaditeľ Študentských domovov UVLF s tým, že na stredu 8. apríla sa napriek maximálne vyťaženým kapacitám špecializovaných firiem podarilo zabezpečiť  dezinfekciu vestibulov, chodieb a výťahov) v oboch budovách ŠD UVLF.

Všetci slovenskí študenti už bývajú v miestach svojho trvalého bydliska, V internátoch ostalo už len 30 zahraničných študentov z Ukrajiny, Moldavska, Maďarska, Rumunska a Srbska, ktorí sa kvôli uzavretým hraniciam nevedia dostať domov. O zvieratá, ktoré sú súčasťou viacerých študentských klubov, sa nepretržite stará dvojčlenná služba z radov študentov.

Mgr. Zuzana Bobriková, ​hovorkyňa
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
Komenského 73, 041 81 Košice
zuzana.bobrikova@uvlf.sk
+421 917 869 914
www.uvlf.sk

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore