Tlačové správy

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

Ústavný  súd  Slovenskej  republiky na neverejnom zasadnutí pléna 16. apríla 2020 rozhodol:

1. Vo veci vedenej pod sp. zn. ÚS 5/2020:

O návrhu Okresného súdu Žiar nad Hronom na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade ustanovenia „§ 6 Zákona č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi (aktuálna právna úprava § 13 Zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)“ s čl. 1 ods. 1, čl. 12 ods. 2, čl. 13 ods. 4 a čl. 40 Ústavy Slovenskej republiky, takto rozhodol:

Návrh Okresného súdu Žiar nad Hronom  o d m i e t a.

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

Viac informácií Vám môže poskytnúť hovorkyňa Ústavného súdu SR PhDr. Martina Ferencová, PhD.

telefón: 055/7207 295, mobil: +421 918 827 344, e-mail: martina.ferencova@ustavnysud.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore