Tlačové správy

Tatranská galéria prebúdza areál sochárskeho sympózia vo Vyšných Ružbachoch

Slávnostným koncertom priamo v areáli bývalého Medzinárodného sochárskeho sympózia (MSS) vo Vyšných Ružbachoch dnes (21. 7. 2012) o 18.00 hod. vyvrcholí projekt Tatranskej galérie v Poprade (TG) zameraný na záchranu a obnovu tejto jedinečnej národnej kultúrnej pamiatky. Vystúpia na ňom Terézia Kružliaková – Babjaková, Martin Babjak, Daniel Buranovský a Alexander Jablokov. Pred koncertom o 16,00 hod. sa široká verejnosť môže stretnúť aj s umelcami – sochármi, účastníkmi predchádzajúcich ročníkov sympózia.

„Zabudnutý a zdevastovaný sochársky areál vo Vyšných  Ružbachoch dnes, žiaľ, pripomína skôr cintorín sôch a nie národnú kultúrnu pamiatku. Tatranská galéria urobila už v minulosti niekoľko pokusov na jeho revitalizáciu , ale až vďaka projektu Košice 2013 sa tento zámer podarilo aj zrealizovať,“  konštatovala autorka projektu Vyšné Ružbachy – genius loci a riaditeľka Tatranskej galérie Anna Ondrušeková.  Ako dodala, zároveň je cieľom upozorniť širokú verejnosť na žalostný stav sympoziálneho areálu v Ružbachoch, ktorý podľa jej slov „chátra vinou nezáujmu, nekultúrnosti samosprávy, verejnej správy ale aj ďalších kompetentných“. V sympoziálnom areáli vo Vyšných Ružbachoch tvorili sochári zo 16 krajín sveta.

V rámci projektu TG sa od 9. júla 2012 začalo v areáli MSS s úpravami terénu a reštaurovaním sôch. Ošetrenia a zakonzervovania proti poveternostným vplyvom sa ako prvé dočkali plastiky účastníkov z rokov 1964, 1965 a 1967. Sú to diela renomovaných svetových sochárov  Karla Prantla z Rakúska, zakladateľa najstaršieho sochárskeho sympózia v Európe v Sant Margarethen a spoluzakladateľa sympózia vo Vyšných Ružbachoch a Yasuo Mizuiko z Japonska. Zo Slovenska to boli diela Rudolfa Uhera, zakladateľa sympózia v Ružbachoch a Andreja Rudavského, jedného z jeho prvých účastníkov. V nasledujúcich rokoch projekt počíta s obnovou ďalších sôch.

Tatranská galéria pripravila projekt v spolupráci s obcou Vyšné Ružbachy, reštaurátorskou firmou PEGAS B.E.K.D., zastúpenou akademickým sochárom Štefanom Kovaľom, ktorý bol dlhoročným komisárom MSS, a s podporou Ministerstva kultúry SR. Podľa Ondrušekovej je dôkazom, že zisk titulu Európske hlavné mesto kultúry 2013 je významným prínosom nielen  pre Košice, ale aj pre širší región východného Slovenska. Vďaka tomu mohla TG zorganizovať vo Vyšných Ružbachoch podujatie, ktoré je nasmerované na začatie obnovy unikátnych umeleckých diel, vytvorených počas dlhoročnej tradície konania sochárskych sympózií.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore