Tlačové správy

Pre včely treba urobiť maximum

Od roku 2018 je 20. máj Svetovým dňom včiel. Vyhlásila ho Organizácia spojených národov (OSN), čím reagovala na iniciatívu Slovinskej republiky, ktorú podporila aj Medzinárodná federácia včelárskych asociácií (Apimondia). Dátum sa viaže k narodeniu významného včelára slovinského pôvodu Antona Janšu, ktorý bol v 18. storočí pionierom moderných včelárskych techník v Slovinsku. Medzi prvými zaviedol moderný spôsob včelárenia, bol poradcom cisárovnej Márie Terézie pre včelárstvo a riaditeľom včelárskej školy vo Viedni.

Len ťažko si vieme predstaviť život na našej planéte bez drobných ale o to usilovnejších živočíchov. Včely sú najužitočnejší a najinteligentnejší hmyz. „Slovenské včelárstvo má bohatú tradíciu a svojou úrovňou patrí na popredné miesto vo svete. Zdroje včelej paše v ovocných sadoch, na poliach, lúkach a v lesoch umožňujú úspešné včelárenie na väčšine územia Slovenska. Na Slovensku dokážu včelári ročne vyprodukovať 6 až 10 miliónov kilogramov medu, pričom spotreba včelieho medu u nás je 12 až 13 miliónov kilogramov, takže Slovenská republika musí zvyšok doviesť zo zahraničia. Priemerne skonzumujeme 2-3 kg medu na osobu a rok,“ hovorí doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD. z kliniky vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

„Najväčšími problémami v posledných rokoch sú hlavne používanie pesticídov v poľnohospodárstve, pestovanie monokultúr a, samozrejme, ochorenia včiel,“ upozorňuje Juraj Toporčák. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach prispieva do oblasti včelárstva výraznou mierou. „Hlavne výukou veterinárnych lekárov v oblasti chorobnosti včiel a kvality medu, výskumnou činnosťou v oblasti testovania pesticídov na včelách a výskumom v prevencii moru včelieho plodu. Máme vlastnú včelnicu v účelovom zariadení v Rozhanovciach, ale aj včelársky krúžok pre študentov. Je dôležité, aby sme chránili včely, starali sa o ne a urobili pre ne maximum. Odplatia sa nám bohatou úrodou, rôznorodosťou kvetov na lúkach, príjemným bzukotom a samozrejme sladkým produktom – medom. Sú zárukou zdravého života.“

Do roku 1950 malo včelárstvo u nás malovýrobný charakter. Väčšie včelárske farmy so 60 – 100 včelstvami sa vyskytovali len v nepatrnom percente. Väčšina včelárov vlastnila len 1 až 10 včelstiev s nízkou výrobnou schopnosťou. Záujem o včelárenie vzrástol vo veľkej miere v povojnových rokoch. V roku 1950 bolo na Slovensku 180 tisíc a v roku 1970 až 410 tisíc včelstiev. Najväčší počet včelstiev, 450 tisíc, sme na Slovensku dosiahli v 90-tych rokoch. Od toho roku začali stavy včelstiev mierne klesať. V roku 2012 sme evidovali vyše 250 tisíc včelstiev a vyše 16 000 včelárov. V súčasnom období evidujeme na Slovensku 305 000 včelstiev a 19 150 včelárov, čo je za posledných 20 rokov najvyšší počet.

„Moderná agrotechnika dokázala, že med nie je hlavným produktom včelárstva, lebo včely dávajú oveľa väčší úžitok opeľovaním poľnohospodárskych a lesných plodín. Tento úžitok je deväťkrát väčší než hodnota medu, vosku a ostatných včelích produktov,“ pripomína docent Juraj Toporčák. Z toho vyplýva, že včely majú dôležitú úlohu pri zvyšovaní poľnohospodárskej výroby. Odhaduje sa, že včela medonosná opeľuje viac ako 80 % zo všetkých entomofilných rastlín. Opeľovacia činnosť včiel je najviac potrebná v oblastiach s intenzívnym poľnohospodárstvom, kde sa pestuje pohánka, repka, slnečnica, horčica, ďatelina, lucerna, ovocné stromy, tekvicovité zeleniny a bavlna.

Európska únia finančne dotuje včelárstvo v členských krajinách EÚ. Slovenskí včelári sa cez Národný program stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva na roky 2019/20 až 2021/22 sa dostávajú k značnej pomoci. Na základe národného programu schváleného Európskou komisiou bol pre Slovenskú republiku upravený podiel Európskej únie na financovaní tohto programu počas podporného obdobia 2019/2020 na čiastku 734 909 eur, čo spolu s podielom zo štátneho rozpočtu predstavuje spolu 1 469 818 eur.

Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) vzdáva poctu včelám za ich kapacitu tvrdo pracovať. V súvislosti so Svetovým dňom včiel upozornila, že včely ako opeľovačky sú zárukou pre bezpečné potraviny rastlinného pôvodu, ale slúžia aj ako výstražné majáky upozorňujúce na narastajúce riziká environmentálneho charakteru. Insekticídy, pesticídy, zmeny používania pôdy, monokultúrna forma pestovateľskej činnosti znižujú disponibilné výživové možnosti a ohrozujú včelstvá.

Anton Janša (20. mája 1734 – 13. september 1773) sa spolu s dvoma bratmi v roku 1766 vybral do Viedne. Antonovi bratia sa venovali výtvarnému umeniu, Anton sa stal včelárom a zložil včelársku školu. Rakúska panovníčka Mária Terézia v roku 1769 prejavila záujem o zlepšenie včelárstva. Dňa 6. apríla 1770 sa oficiálnym cisárskym dekrétom stal prvým cisárskym učiteľom včelárstva vo Viedni

 

Mgr. Zuzana Bobriková
​hovorkyňa
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
Komenského 73, 041 81 Košice
zuzana.bobrikova@uvlf.sk
+421 917 869 914

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore