Tlačové správy

Veterinárna nemocnica mala na začiatku koronakrízy dvojnásobok pacientov

Univerzitná veterinárna nemocnica v Košiciach funguje po zavedení opatrení súvisiacich so šírením koronavírusu od marca tohto roka v nepretržitom, no obmedzenom režime. Všetky kliniky sú plne funkčné, zabezpečená je nepretržitá pohotovostná služba. Majitelia zvierat, ktoré sú v akútnom ohrození zdravia a života, dostávajú adekvátnu pomoc. Musia sa však riadiť prísnymi predpismi a rešpektovať všetky nariadenia nemocnice.

Stále platí, že do ambulancií na klinike malých zvierat môže vstúpiť len jeden klient so zvieraťom, nevyhnutné sú prísne hygienické pravidlá. Tí, ktorí potrebujú pomoc, sa musia najprv objednať telefonicky. Pri akútnych prípadoch, ako sú úrazy či nehody, určuje poradie lekár podľa závažnosti. „Obrovský nápor sme mali hneď od polovice marca, keď mnoho súkromných veterinárnych ambulancií a kliník v košickom, ale aj v iných krajoch, výrazne redukovalo otváracie hodiny pre klientov, prípadne úplne zatvorilo svoje pracoviská, hoci nariadenie Úradu verejného zdravotníctva SR veterinárne zdravotníctvo neobmedzilo. My sme nemocnicu nezatvorili a majitelia zvierat preto hľadali pomoc u nás,“ hovorí prorektorka pre klinickú činnosť a styk s praxou Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD. „Za normálnych okolností sme na klinike malých zvierat týždenne ošetrili okolo 30 nových pacientov, v spomínanom období stúpol počet nových pacientov na 60 až 70. Bolo náročné zvládnuť tento nápor aj preto, že máme medzi zamestnancami veľa mladých ľudí, matky s malými deťmi, ale aj zamestnancov nad 65 rokov, ktorí museli ostať doma. V službách sa striedali všetci kolegovia, veľmi nám stále pomáhajú doktorandi, ktorí na klinikách bez nároku na odmenu berú aj nočné služby za kolegyne s maličkými deťmi. Hlavne na chirurgii, kde máme štyroch mladých doktorandov, sme vďaka tomu nemali problém so zabezpečením najmä nočných a víkendových služieb. Na druhej strane je takáto klinická prax pre nich najlepšou školou. Chýbal nám aj technický personál, preto do služieb nastúpilo aj niekoľko THP pracovníkov, vďaka ktorým zvládame nápor klientov. Všetkým za to patrí veľká vďaka.“

Najväčší nápor stále zaznamenáva klinika malých zvierat, ale v nepretržitom režime pracujú aj všetky ostatné, okrem kliniky ošípaných, ktorá je kvôli africkému moru ošípaných už dlhší čas zatvorení. „Všetky ostatné kliniky poskytujú služby pre akútne prípady, ale aj pre referované prípady, keď k nám súkromní veterinárni lekári odporučia zviera  s komplikovanou diagnózou, kde je potrebná konzultácia a vyšetrenie špecialistom, ktorý má k dispozícii aj adekvátne diagnostické vybavenie,“ dodáva Alexandra Trbolová. Funguje klinika koní aj klinika prežúvavcov. Lekári slúžia nočné, robia výjazdy s mobilnou klinikou k akútnym pacientom aj mimo univerzity. Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat funguje v režime pracovné dni od 8. do 16. hodiny, ale ak je hospitalizovaný na pohotovosti prípad, ktorý vyžaduje ich pomoc, sú hneď k dispozícii. Platí to aj v prípade pomoci dravým vtákom, ktorých ošetrovaniu sa venujú dlhodobo.

„Na všetkých klinikách sa počas mimoriadneho stavu zvýšil počet pacientov. Nárast bol enormný koncom marca, začiatkom apríla, potom sa situácia stabilizovala, pretože sa opäť otvorila väčšina súkromných veterinárnych ambulancií. Napriek tomu stále eviduje nárast pacientov o 20 – 30 percent,“ konštatuje prorektorka Trbolová. Problém s chýbajúcimi ochrannými prostriedkami a pomôckami, ktorých bol na začiatku krízy veľký nedostatok, sa podarilo vyriešiť v priebehu troch týždňov. „Prvé týždne boli naozaj kritické. Nevedeli sme, či budeme môcť fungovať, dochádzali chirurgické operačné rukavice, jednorazové rukavice, nevedeli sme, či budeme vedieť zabezpečiť fungovanie kliník. Výrobcovia a dovozcovia sa postupne rozhýbali a dnes nie je problém s ponukou, ale ceny rukavíc aj rúšok vzrástli o desatinné čiarky smerom hore, takže nám stúpajú náklady.“

Najčastejšími pacientmi sú stále psičkári, ktorí prichádzajú s úrazmi, krívaním, akútnymi stavmi zubov či očí, či inými zložitými stavmi, kvôli ktorým sú referovaní na špecializované klinické pracoviská. Nemocnica vykonáva diagnostiku pri nádorových a srdcových ochoreniach, stavoch po traume, rieši ochorenia pohybového aparátu, vykonáva akútne cisárske rezy, akútnu chirurgiu pri hnisavých zápaloch maternice, diagnostikuje krvácavé stavy a pod. V prípade veľkých zvierat ide hlavne o referovaných pacientov, ktorých po dohovore privážajú na akútne zákroky, napríklad cisársky rez u kravy, dislokácia slezu,   výklop maternice po pôrode. Zvieratá, ktoré sú hospitalizované, majú dostatok liekov i zdravotníckych pomôcok. Problémy nie sú ani s krmivom, podstielkou, kliniky majú dostatok sena, slamy, kŕmnych zmesí pre veľké aj malé prežúvavce i ostatné druhy zvierat.

 

Mgr. Zuzana Bobriková
​hovorkyňa
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
zuzana.bobrikova@uvlf.sk
+421 917 869 914
www.uvlf.sk

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore