Tlačové správy

Plénum Ústavného súdu Slovenskej republiky prijalo dodatok k rozvrhu práce

Plénum Ústavného súdu Slovenskej republiky prijalo na neverejnom zasadnutí
27. mája 2020 Dodatok č. 1 k Rozvrhu práce Ústavného súdu Slovenskej republiky
na obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.

Prijatie dodatku si vyžiadalo vzdanie sa funkcie sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky Mojmíra Mamojku 13. mája 2020.

Úplné znenie Rozvrhu práce Ústavného súdu Slovenskej republiky na obdobie  od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 spolu s dodatkom je zverejnené na webovom sídle Ústavného súdu Slovenskej republiky.

 

Viac informácií Vám môže poskytnúť hovorkyňa Ústavného súdu SR PhDr. Martina Ferencová, PhD.

telefón: 055/7207 295, mobil: +421 918 827 344, e-mail: martina.ferencova@ustavnysud.sk

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore