Tlačové správy

Nórsky veľvyslanec sa zaujímal o bezpečnosť študentov na UVLF

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Nórskeho kráľovstva Terje Theodor Nervik navštívil v piatok 18. septembra 2020 Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Hlavným cieľom jeho návštevy bolo overenie podmienok, v akých sa v novom akademickom roku budú pripravovať nórski študenti. Ambasádu v súvislosti s pandémiou koronavírusu kontaktuje množstvo študentov a ich rodičov v obave, či môžu pricestovať a či budú môcť v prípade potreby aj odcestovať. Sú zvedaví na aktuálnu situáciu na Slovensku a opatrenia, ktoré súvisia s ochranou zdravia.

Nórsky veľvyslanec sa v sprievode svojej novej zástupkyne Mariann Ruud Hagen a politickej a kultúrnej referentky Lívie Cseresovej stretol s vedením univerzity. Rektorka Jana Mojžišová, prorektor pre vzdelávanie Martin Tomko, ale aj ďalší prorektori veľmi podrobne informovali o prijatých opatreniach, prísnych hygienických pravidlách a organizácii nového akademického roka, ktorý sa na UVLF začína v pondelok 21. septembra. Rektorka UVLF ubezpečila nórskeho ambasádora, že škola robí maximum pre bezpečnosť študentov.

Nórski študenti si už v závere letného semestra mohli vybrať, či štátne skúšky absolvujú prezenčne, alebo dištančne. „Online štátnice boli prenášané aj na webových stránkach univerzity, čo sa osvedčilo a splnili sa tým všetky zákonné náležitosti,“ vysvetlil prorektor UVLF pre vzdelávanie Martin Tomko. Podobne sa univerzita snažila zachovať aj pri organizovaní promócií. „Snažili sme sa čo najviac dodržať akademické tradície, hoci promócie sa uskutočnili na pôde univerzity. Rodičia nórskych študentov mohli vidieť svoje deti v slávnostnej chvíli prostredníctvom priameho prenosu,“ dodala rektorka Jana Mojžišová. Nórsky veľvyslanec s manželkou sa na promóciách nórskych študentov v košickom Štátnom divadle zúčastnil osobne v roku 2019.

V práve sa začínajúcom akademickom roku bude výučba prebiehať kombinovaným spôsobom – prostredníctvom online prednášok a prezenčných praktických cvičení. V tejto súvislosti sa nórsky veľvyslanec zaujímal, či škola nemala problém so zlyhávaním techniky. „Aj v diplomatickom prostredí sme s tým spočiatku zápasili,“ povedal Terje Theodor Nervik. „Pre niektorých študentov je tento nový spôsob vzdelávania výzvou a priestorom na osobnostný rozvoj. Vnímam to ako ďalší benefit,“ dodal. Ocenil, že univerzita má veľmi podrobne vypracovaný systém opatrení a pravidiel, ktoré musia študenti dodržiavať i to, že s nimi neustále komunikuje.

V diskusii sa hovorilo aj o problematike registrácie na cudzineckej polícii, či aktuálnej epidemiologickej situácii v Košiciach. Nórsky veľvyslanec sa zaujímal aj o problematiku afrického moru ošípaných, či salmonelózy. Na záver navštívil laboratórium hygieny a technológie mlieka.

Na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach študuje v spoločnom bakalárskom programe Animal Science 101 študentov z Nórska. Z nich 74 absolvuje prvú časť na partnerskej Nord University v Bodø a 27 druhú časť v Košiciach. Medzi 286 študentmi doktorského programu General Veterinary Medicine v angličtine je 85 študentov z Nórska, z toho šiesti novoprijatí nastupujú do prvého ročníka.

Terje Theodor Nervik už v týchto dňoch navštívil Jesseniovu lekársku fakultu v Martine, na ktorej popri UVLF študuje najviac nórskych študentov a absolvoval aj prijatie na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Mgr. Zuzana Bobriková
​hovorkyňa
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 
Komenského 73
041 81 Košice
zuzana.bobrikova@uvlf.sk
+421 917 869 914
www.uvlf.sk

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore