Tlačové správy

Komorný koncert Štátnej filharmónie Košice sa presúva o deň skôr

Štátna filharmónia Košice (ŠfK) uvedie ešte jeden koncert pred nútenou pauzou. Na základe avizovaného sprísňovania opatrení sme sa rozhodli odohrať komorný koncert MYSLIVEČEK – BRITTEN – SCHUBERT v skoršom termíne, a to v stredu 30. septembra 2020 v zmenenom čase o 19:30 hod. v Dome umenia. Šéfdirigent ŠfK Zbyněk Müller, ako aj členovia orchestra sú pripravení hrať naživo a pre ľudí. 

#Bezpečne

Návštevníkov isto zaujíma, ako ŠfK pristupuje k medzinárodnej spolupráci. Je pre nás samozrejmosťou postarať sa o bezpečie poslucháčov i zamestnancov. K tomu patrí aj testovanie na COVID-19 platné pre umelcov prichádzajúcich zo zahraničia pred prvým stretnutím s orchestrom. Naďalej uisťujeme, že robíme hygienické opatrenia nad rámec našich povinností, aby sa všetci cítili bezpečne. Priestory Domu umenia sa dezinfikujú každú hodinu. Špecialitou je využívanie certifikovaného difuzéra s dezinfekčným aróma olejom, ktorý čistí vzduch i povrchy. Pokračujeme v šachovnicovom sedení, dezinfekcii rúk pri vstupe, nosení rúšok i v dodržiavaní bezpečnej vzdialenosti pri čakaní na podujatia. Koncerty trvajú len hodinu a sú bez prestávky. Verejná generálka, ktorá sa mala konať dopoludnia, je zrušená.

Komorná hudba pomáha celému orchestru

V koncerte Mysliveček – Britten – Schubert sa dramaturgicky zišli tri krásne diela známych i menej známych autorov. V prvej časti budeme počuť zvlášť dychový orchester, po ňom sláčiky, aby na záver zasadol na pódiu malý symfonický orchester. Podujatie z cyklu Hráme komorne umelecky uvedie 30. septembra o 19:30 v Dome umenia Zbyněk Müller (na snímke Jaroslava Ľaša).

Mohlo by sa zdať, že pre šéfdirigenta ŠfK, zvyknutého na veľké orchestrálne teleso, bude spolupráca na komorných projektoch zvláštna. Avšak Zbyněk Müller významnú časť svojho profesionálneho života strávil ako sólo hobojista v Pražskej komornej filharmónii. „Kedykoľvek sa z orchestra symfonického stáva orchester komorný, moje spomienky opäť ožijú a stanú sa mi inšpiráciou k práci, ktorú väčšina muzikantov miluje, ale pri štúdiu symfonického repertoáru na ňu často nedôjde – k detailnej práci na frázovaní, na spôsobe hrania a vôbec k ansámblovej hre. Komorná hra v rámci symfonického orchestra tiež dokáže veľmi prirodzeným spôsobom prebudiť v hráčoch zdravú aktivitu a rozvíja ich schopnosti. Tie potom môžu posunúť kvalitatívne vyššie celý orchester. Preto je veľmi žiaduce vytvoriť komorným koncertom v každej sezóne dostatočný priestor. Tohtoročné covidové nepríjemnosti tak môžeme využiť aspoň na niečo dobré a podľa doterajšieho záujmu o naše koncerty sa dá usudzovať, že to tak vnímajú aj poslucháči. Vážim si to a vnímam ako veľkú podporu!“ vyznal sa šéfdirigent ŠfK Zbyněk Müller.

V rámci Dní českej kultúry 2020

Josef Mysliveček, ktorého Oktet č. 3 B dur zaznie na úvod, patril k populárnym skladateľom 18. storočia. Prechýril sa najmä opernou tvorbou v Taliansku, kde popredné operné domy premiérovali jeho diela. Nazývali ho aj „Il divino Boemo“ – Božský Čech.

Benjamin Britten preslávil ostrovnú hudbu predovšetkým svojím operným a oratoriálnym odkazom. Avšak svoje najhranejšie dielo Simple Symphony skomponoval ako 20-ročný. Symfónii je cudzia akákoľvek disharmónia, jej reč je jasná a logická.

Franz Schubert mal medzi hudobníkmi mnoho priateľov, ale často v jeho dome hrávali amatérski muzikanti. Práve pre takýto orchester vznikla Symfónia č. 5 B dur. V obsadení dychových nástrojov chýbajú klarinety a asi nebolo jednoduché zohnať medzi nadšencami ani hráčov na trúbku, trombón či tympany, takže partitúra postráda aj tieto nástroje. Je to však nádherná, schubertovskou melodikou oplývajúca symfónia a hudobne sa zaradila vedľa najkrajších partitúr majstrov viedenského klasicizmu Haydna a Mozarta.

Koncert vznikol v spolupráci s Českým spolkom v Košiciach a je súčasťou Dní českej kultúry 2020. Zároveň pozývame aj na podujatie KVARTETO MARTINŮ & KAREL KOŠÁREK, ktoré sa uskutoční vo Východoslovenskej galérii v stredu 30. septembra 2020 o 18:00 hod.

Viac na www.sfk.sk.

Kontakt pre médiá:

Lucia Radzová

PR manažérka ŠfK

+ 421 918 802 101

lucia.radzova@sfk.sk

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore