Tlačové správy

TELESKOP / Vesmír v zbierke

Unikátna tematická výstava TELESKOP / Vesmír v zbierke prezentuje diela tridsiatich autorov zo zbierkového fondu Galérie umelcov Spiša so zaostrením na individuálne vesmíry, reflektujúc astronomické javy a atmosféru nočnej oblohy v širšom kontexte
v rámci jednotlivých celkov. Participácia štyroch zahraničných hostí (CA, ES, UA) vytvára konštruktívny dialóg a otvára priestor na reflexiu. Cyklus výstav Zbierka v dialógu.
Výstava TELESKOP je rozdelená do štyroch celkov:
Mikro a makro vesmír predstavuje svet ako súhrn množstva individuálnych vesmírov.
Solar / Eclipse zobrazuje Slnko ako jeden z najstarších symbolov s významom času, života a energie.
Prechádzka nočnou krajinou a mestom vedie z prírody ponorenej v atramente tieňov do mesta ožiareného elektrickým svetlom noci.
Nočné smútky sú nahliadnutím do nepoznaných zákutí umelcovej duše. Atmosféra noci podporuje melancholický stav mysle, kedy sa sprítomňujú tie najintímnejšie posadnutosti, halucinácie a sny.

Zaostrenie na individuálne vesmíry mikro a makro astrologických
pozorovaní ako reflexia kultúrno-spoločenskej situácie v širších
súvislostiach.
Zásadný obrat vo vnímaní kozmu nastal v roku 1543, kedy vyšla dlho zatracovaná Kopernikova kniha De revolutionibus orbium coelestium (O pohyboch nebeských sfér), dôkladne spochybňujúca geocentrizmus. Predstava centrálnej pozície Zeme po stáročia podporovala u človeka pocit dôležitosti tak vo sfére planetárnej, ako aj náboženskej. Jej degradácia na jednu z planét obiehajúcu okolo Slnka spôsobila dramatickú dislokáciu na mentálnej mape ľudstva.
V roku 1990 bol vynesený na obežnú dráhu Hubblov teleskop, ktorý odhalením nesmiernosti vesmíru s dvoma biliónmi galaxií na ploche 100 miliárd svetelných rokov definitívne presunul pozíciu človeka na perifériu kozmu a zároveň otvoril nové filozofické otázky súvisiace so zmyslom našej existencie.
Nakoľko sme ako spoločnosť zamietli príliš jednoduché vysvetlenie božských princípov, sme vystavení úderu vlastnej bezvýznamnosti.
Francúzsky filozof a spisovateľ Albert Camus (1913 – 1960) cez hlavného protagonistu novely Cudzinec, 1942 hovorí: „Pozorujúc tmavú oblohu posiatu hviezdami som po prvý, naozaj prvýkrát, otvoril svoje srdce benígnej ľahostajnosti vesmíru“.
Kým Camus, významný predstaviteľ existencializmu, vnímal ľudský údel ako nezmyselný a beznádejný v cudzom svete, známa astronómka Michelle Thaller (1969) vyjadruje svoje pocity z nekonečnosti vesmíru odlišne:„… pozerajúc na oblohu cítim neprimeranosť úlohy čo i len pokúsiť sa pochopiť
jej zmysel. Za jeden večer sa tucet hviezdnych systémov, doplnených planétami alebo životom v ich okolí, násilne a náhle končí, rozmetaný na kusy. Tucet.
Za pár hodín. Toto sa deje okolo nás každú noc, každý deň, každú hodinu. A z trosiek tejto smrti pochádza všetko, doslova každý atóm, ktorý potrebujeme
pre život… Dnes večer by som tu nebola, keby predtým nezomreli milióny hviezd. Niektoré atómy v mojom tele sa vytvorili doslova stotisíc biliónov míľ ďaleko od miesta, kde dnes večer sedím. Som obrovská. Ja. A som nažive. A som ponorená do jadra svojej existencie v smrti; nepredstaviteľne obrovská smrť. Narodenie a smrť sú navzájom spojené lícom a čeľusťou, tak pevne,
že jeden presakuje do druhého, cez galaxiu. To som. To si ty.“
Výstava TELESKOP sa snaží zodpovedať na otázku: Aké je naše miesto vo svete, naše miesto vo vesmíre, kde je Zem naším malým domovom? Tematický výber diel zo zbierky Galérie umelcov Spiša zobrazuje atmosféru noci a nočnej oblohy so zaostrením na individuálne vesmíry mikro a makro astrologických pozorovaní. Sledovanie nočnej oblohy cez teleskop rozličných umeleckých realizácií nereflektuje len astronomické javy, ale paradoxne sa stáva lupou, ktorá zaznamenáva intímne svety jednotlivých autorov či kultúrno-politickú situáciu spoločnosti v širších súvislostiach.
Výber predstavuje obsiahly záber umelcov od mladej po strednú a staršiu generáciu so zaradením viacerých diel už nežijúcich autorov. Rôznorodosť médií, od maľby cez grafiku, koláž, fotografiu a objekt potvrdzuje rozsiahlosť zbierky systematicky budovanej od roku 1987. Projekt dopĺňajú diela štyroch pozvaných zahraničných umelcov, čo umožňuje nový pohľad na tému
a otvára dialóg. Výstava je rozdelená do viacerých súborov, Mikro a makro vesmír, Solar / Eclipse, Prechádzka nočnou krajinou a mestom a Nočnsmútky, ktoré prinášajú koncepčne ucelený náhľad do problematiky

Mgr. art. Katarína Balúnová, ArtD.
kurátorka výstavy

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore