Tlačové správy

Marec = Lock v Galérii umelcov Spiša

 • Miesto: Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenie  Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves
 • Termín: 1. 3. – 31. 3. 2021
 • Kontakt pre médiá: Mgr. Lucia Benická, riaditel@gus.sk, 0948 882717
  Mgr. Lenka Králová, projekty@gus.sk, 053 4174626
 • Na stiahnutie: www.gus.sk

  Galéria umelcov Spiša ‒ kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja je vzhľadom ku karanténnym opatreniam vyplývajúcim z nariadení ÚVZ SR v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 bude v mesiaci marec zatvorená do odvolania.
  Riaditeľka galérie Lucia Benická uvádza: „Galerijný LOCK využívame na nevyhnutné opravné práce vo výstavných
  a kancelárskych priestoroch, ako aj na prípravu nových programových balíčkov a edukačných materiálov pre širokú
  verejnosť a školy rôznych typov, ako aj na intenzívnu odbornú a publikačnú činnosť. Počas prvých mesiacov sa nám v prevádzke podarilo vyriešiť opravy výstavných priestorov, ktoré v bežnom režime nie je možné realizovať. Lock je paradoxne prínosom hlavne pre odborné činnosti, keď máme priestor „upratovať“ v dokumentačnej, publikačnej, výskumnej, či akvizičnej činnosti. Pre edukačné projekty nám už veľmi chýba publikum a i napriek intenzívnej príprave a ponuke online programov tieto nemôžu nahradiť zážitkové aktivity. Každopádne pokračujeme v plánovaných činnostiach a zostáva veriť, že situácia sa postupne ustáli.“

Štyri nové výstavné projekty!
V termíne od 1. 3. 2021 uvádzame štyri nové výstavné projekty:
❶ Jozef Sedlák: Fotografická eschatológia: výstava v kurátorskej koncepcii Lucie Benickej z cyklu Profily je fotografickou
výpoveďou predstaviteľa konceptuálnej fotografie;
❷ U-Points / Tranzit: Marek Jarotta: prezentácia veľkoformátových originálnych malieb v koncepcii Kataríny Balúnovej
uzatvára projekt U-Points a zameriava sa na nosnú tému verejných priestorov v kontexte urbanizmu a architektúry;
❸ Teleskop / Vesmír v zbierke v unikátnej kurátorskej koncepcii kurátorky galérie Kataríny Balúnovej interpretuje mikro
a makrokozmos optikou 30-tich umelcov zo zbierky v dialógu so štyrmi zahraničnými autormi v rámci cyklu Zbierka
v dialógu;
❹ Vytvorené na Slovensku _Suvenir Spiš 2020: výstava z výstupov kreatívnych workshopov na Spiši prináša v réžii
autorky projektu Niny A. Šoškovej originály moderných suvenírov, inšpirovaných Spišom v dielach šiestich slovenských
umelcov a dizajnérov.
Programy alternované aj vo formáte Galérie OnLine na webovej stránke a sociálnych sieťach!
❺ V piatok, 12. 3. 2021 o 14.00 uvedieme ďalšie kolo úspešného projektu Ženy On Line 9: Sadrorez. V inštruktážnom
videu nám postup tvorby sadrového odliatku zdobeného vyrývaním a maľovaním priblíži lektorka – odborná pracovníčka
galérie Anna Timková.
❻ Nový formát výtvarných workshopov OPEN STUDIO výtvarníčkou Jitkou Novákovou prináša zaujímavé, technicky
náročnejšie výtvarné techniky a primárne je určený pre dospelých účastníkov. Prvú dielňu s názvom Hodvábny náramok
odštartujeme v stredu, 24. 3. o 16.00. Dielňa je orientovaná na tvorbu náramku maľovaním na hodváb a drevenú korálku.
❼On-line program pre rodiny s deťmi Nedeľný kreatívny ateliér: Veselé obrázky pripravujeme na poslednú nedeľu
v mesiaci, 28. 3. od 13.00. Prostredníctvom pracovných listov, pripravených galerijnou edukátorkou Annou Timkovou sa
naučíme, ako si vytvoriť obrázky domaľované krepovým papierom.
Nový formát „karanténnej“ komunikácie Galéria OnLine i naďalej funkčný!
Naďalej intenzívne dopĺňame nový formát „karanténnej“ komunikácie Galéria OnLine, prebiehajúci vo virtuálnom
prostredí webovej stránky galérie a na spravovaných sociálnych sieťach Facebook, Instagram a YouTube. Tento prezentačný formát prináša informácie o činnosti, fotogalérie o zbierke, umelcoch, výstavách, vybraných dielach a inštruktážne videá k tvorivým dielňam. Online programy sú bezplatné a bez časového obmedzenia. Počas celého mesiaca marec ponúkame programy pre školy aj v rámci dištančného vyučovania: Formy mediácie umením v Galérii OnLine (virtuálne prehliadky priestorov, pracovné listy, inštruktážne videá a ponuka tlačených sprievodcov k výstavám).
ℹ Viac informácií: www.gus.sk a na sociálnych sieťach pod názvom „Galéria umelcov Spiša“: Facebook, Instagram, YouTube.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore