Tlačové správy

Tranzit Marek Jarotta

Premiérový výstavný projekt Galérie umelcov Spiša prezentuje
tvorbu výtvarníka s akcentom na problematiku tranzitných uzlových miest. Zastavenie pohybu v maľbe ako priestoru na otázku, odkiaľ prichádzame a kam smerujeme. Výstava z cyklu Profily je súčasťou projektu U-POINTS a je realizovaná vďaka podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.
„Novodobí nomádi chytení v pasci čakární a letiskových hál…“
Nosnou témou záujmu Mareka Jarottu je urbanizmus a architektúra, pričom ho zaujímajú verejné priestory, často stanice
či čakárne, ale aj letiskové haly a podzemné chodby metra.
Tieto špecifické priestory sa vyznačujú statickou ukotvenosťou
v plynutí nehmotného času a hmotného objemu tiel. Sú to tranzitné priestory, ktoré spája práve energia pohybu v kontraste k nemennej existencii jednotlivých účelových elementov občianskej vybavenosti. Pre umelca je zobrazenie vybranej témy symbolické – pýta sa, odkiaľ prichádzame a kam ideme. Jarottu priťahuje architektúra, ktorá stojí mimo záujmu.
Interiéry stavieb poznačené funkcionalizmom pôsobia chladne a odcudzene, predstavujú priestory, ktoré slúžia svojmu účelu,
nič viac a nič menej. Tieto priestory sa navzájom na seba podobajú a práve preto nám pripadajú známe. Vo svojich
prvých prácach si autor vystačil bez figúry – zobrazoval vyprázdnené priestory, ako nahliadnutie mimo času prevádzky.
Uzamknutosť stien bez okien vyvolávala pocit samoty umocnený monochrómnym ladením diel. Postupne do umelcovho výtvarného prejavu vstupujú ľudia ako anonymné siluety bez tváre a individuality. Sú to novodobí nomádi na ceste za pomyselným cieľom, pričom ich skutočným zmyslom sa stáva práve cesta. Rovnako ako postavy v maľbách Edwarda Hoppera
sú uzavretí do seba, existujú v úplne odlišných svetoch aj keď stoja vedľa seba. Interiéry modernistických čakární pozvoľna nahradzujú megalomanské letiskové haly a stanice, ktoré
so zaradením reštaurácií a obchodov vytvárajú mesto v meste. Autor prechádza od nefarby k farbe v pohľadoch cez veľkoplošné sklá, kde sa pomyselné svetlo láme cez prizmu neistých zajtrajškov.
Marek Jarotta je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Ateliér maľby, doc. Klaudia Kosziba. Prezentoval
sa na viacerých samostatných a skupinových výstavách
na Slovensku i v zahraničí (Taliansko). Jeho tvorba opakovane zaujala na súťaži Maľba roka Nadácie VÚB. V r. 2013 získal
2. miesto, v r. 2016, 2017 a 2020 bol finalistom. Umelec žije
a pracuje v Bratislave a Ružomberku.
Mgr. art. Katarína Balúnová, ArtD.,
kurátorka výstavy

  • Autorka a kurátorka výstavy: Mgr. art. Katarína Balúnová, ArtD. – GUS
  • Produkčná spolupráca: Mgr. Lenka Králová – GUS
  • Grafika: Mgr. art. Ivana Babejová, ArtD. – GUS
  • Produkcia: Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore