Tlačové správy

Detské operné štúdio Štátneho divadla Košice reštartuje projekt „Dnes si dáme operu“

Reštart činnosti čaká aj Detské operné štúdio Opery Štátneho divadla Košice. Od stredy 9. júna 2021 štartuje Opera ŠDKE projekt „Dnes si dáme operu“, ktorý Štátne divadlo Košice pripravilo v spolupráci s Prešovským hudobným spolkom Súzvuk a Spojenou školou sv. Košických mučeníkov na Čordákovej ulici v Košiciach. Jeho realizáciu z verejných zdrojov podporil aj Fond na podporu umenia.

Základným cieľom projektu je vzbudiť u detí záujem o javiskové umenie a divadlo ako také. „Radi by sme spolu s novým riaditeľom Opery, Rolandom Khern – Tóthom dali deťom príležitosť, aby sa mohli zoznámiť s mnohými žánrami javiskového umenia, ale aj procesmi prípravy a samotnej realizácie divadelného predstavenia. Prostredníctvom rôznych aktivít získajú praktické skúsenosti, spoznajú históriu javiskového umenia v Košiciach. Veríme, že takýmto spôsobom vzbudíme ich záujem o divadlo zároveň získame nových záujemcov o prácu v Detskom opernom štúdiu, tak aby sme mohli aktívne reštartovať jeho činnosť po koronakríze,“ hovorí dirigent Igor Dohovič, ktorý vedie Operné štúdio.

Do mesiac trvajúceho projektu by sa malo zapojiť osem desiatok detí vo veku od 7 do 12 rokov. V rámci hodín hudobnej výchovy v spolupráci so Spojenou školou sv. Košických mučeníkov pre nich Prešovský hudobný spolok Súzvuk pripraví viacero workshopov, ale aj dva výchovné koncerty na Malej scéne ŠDKE.

Projekt vyvrcholí v prvom júlovom týždni denným táborom – Letnou akadémiou. Vedenie divadla pozvalo deti aj na finálne skúšky „jazzovej“ operety svetoznámeho skladateľa Emmericha Kálmána: Vojvodkyňa z Chicaga, ktorej prípravy na verejné generálky budú práve prebiehať v Historickej budove ŠDKE v réžii maďarského režiséra Attilu Béresa pod taktovkou dirigenta Petra Valentoviča. Na jej účastníkov čakajú zaujímavé besedy, návšteva Historickej budovy a Malej scény ŠDKE, Bábkového divadla, divadelných dielní či štúdii RTVS.

V rámci praktických aktivít sa zoznámia s výrobou a kreovaním divadelného predstavenia na skúškach novej operetnej produkcie, vrátane výroby scény či divadelných kostýmov. Vyskúšajú si javiskový pohyb, javiskovú reč, hru na hudobný nástroj, spev a spoznajú aj princípy bábkového divadla, čierneho divadla, prípravy filmu vrátane práce zvukárov či strihačov. Okrem toho ich čakajú aj každodenné stretnutia s osobnosťami profesionálneho divadelného umenia, domácimi aj zahraničnými. Deti z akadémie všetko, s čím sa zoznámia počas aktivít aj prakticky využijú pri príprave koncertu speváckeho zboru pre rodičov, ale aj pri príprave krátkeho divadelného predstavenia. Vzniknúť by mala aj hymna vrátane hudobného videoklipu.

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore