Tlačové správy

ALAN HYŽA: SPIŠ – TIENE A OZVENY

  • Miesto / kontakt: Galéria umelcov Spiša (GUS) – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves, www.gus.sk
  • Termín výstavy: 16. 6. – 31. 10. 2021
  • Versniáž výstavy: streda, 16. 6. 2021 o 17.00
  • Produkcia: Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja v spolupráci s autorom – Alanom Hyžom
  • Kurátorka projektu: Mgr. Lucia Benická – GUS
  • Kontakt pre médiá: Mgr. Lucia Benická, riaditel@gus.sk, 0948 882 717

Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja uvádza výstavu renomovaného fotografa Alana Hyžu pod názvom Spiš – tiene a ozveny. Výstava známeho dokumentaristu v rámci dramaturgického cyklu galérie Profily je zameraná na metaforu krajiny a človeka. Výstupy projektu sú publikované aj v rovnomennej knihe autora, ktorého z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fotografický cyklus Spiš – tiene a ozveny vznikal štyri roky počas pravidelných ciest na Spiš, kde autor hľadal vhodné prostredia i ľudí s cieľom vytvoriť pomyselnú prechádzku spišskou krajinou a odhaliť posolstvá nenápadných skrytých miest: „Mojim cieľom nebolo ukázať notoricky známe miesta a pamiatky. Chcel som zachytiť duchovno – genius loci krajiny, nevyslovené tajomno, skryté posolstvo minulosti. Každý človek i každé miesto, ktoré som do knihy zaradil, má svoj vlastný príbeh. Fotografia ho síce nevie vyrozprávať, ale dokáže upozorniť na jeho existenciu, vzbudiť dojem dotyku a túžbu poznať z neho viac.“ (Alan Hyža, 2020)

Kurátorka výstavy, riaditeľka Galéria umelcov Spiša Lucia Benická uvádza:

„Hyža prináša do svojej tvorby nový rozmer dokumentu v kombinácii s výtvarným videním a nadčasovým obsahovým posolstvom. Metaforické čierno-biele fotografie sú výsledkom autorovej „pútnickej meditácie“ na Spiši, kde sa roky vracal a hľadal atypické pohľady na stopy minulosti i prítomnosti. Dynamiku a niekoľko-vrstevné odkazy dokumentárnych záznamov strieda stíšenie a hľadanie statických obrazov. Anonymné postavy symbolizujú súčasnú komunitu regiónu Spiša, z ktorého pochádza aj sám autor. Vybrané portréty sa viažu k univerzálnym ľudským príbehom. Krajina je meditatívnou reflexiou – vybrané lokality sú historické miesta s duchovnou hodnotou, nesúce stopy storočí a ich skryté príbehy. Limitovaný počet fotografií má charakter vintáží, práca s klasickým formátom dreveného fotoaparátu (8×10 inches / 25×25 cm) určuje aj tradičný rozmer koncových čierno-bielych digitálne produkovaných obrazov.“

Alan Hyža je v zbierke Galérie umelcov Spiša zastúpený dokumentárnymi fotografiami. V rámci výstavy pripravuje galéria online profil výstavy, rôzne formy mediácií, odborné dialógy a komentovanú prehliadku s autorom a kurátorkou výstavy. Galéria je otvorená denne utorok až piatok od 10.00 do 17.00, počas víkendu v nedele od 11.00 do 16.00.

O autorovi

Alan Hyža (1964) žije v Bratislave. V r. 1990 začal pracovať ako fotoreportér pre rôzne denníky a časopisy. V súčasnosti je na voľnej nohe a pracuje na viacerých dlhodobých cykloch. Je držiteľom viacerých domácich a zahraničných ocenení (10-násobný držiteľ ceny Czech Press Photo, cena E. E. Kischa) a autorom 10-tich obrazových publikácií. V r. 2009 mu Stredoeurópsky dom fotografie v Bratislave udelil titul Fotograf roka. V r. 2018 bola jeho kniha Memoria – miznúce Slovensko ocenená titulom Najkrajšia kniha roka a získala cenu Award of Excellence v súťaži International Creative Media Award. Najnovšia kniha Spiš – Tiene a ozveny bola v rámci súťaže fotografických kníh 30. ročníka Mesiaca fotografie zaradená medzi tri najkrajšie knihy v kategórii Súčasná fotografia.

Viac informácií: www.gus.sk a na sociálnych sieťach pod názvom „Galéria umelcov Spiša“:

Facebook, Instagram, YouTube.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore