Tlačové správy

Odberové miesto na UVLF končí s prevádzkou

Verejné mobilné odberové miesto na testovanie osôb antigénovými testami v areáli Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 24. júna 2021 končí svoju prevádzku. Škola mu poskytovala od 8. februára priestory posluchárne na Kostolianskej ulici. MOM-ka fungovala nepretržite od pondelka do nedele necelých 20 týždňov. Služby poskytovala presne 136 dní. V závislosti od vývoja pandemickej situácie chce univerzita aj v novom akademickom roku zabezpečiť pre študentov i zamestnancov čo najlepšie podmienky, vrátane pravidelného testovania.

Pracovníci mobilného odberového miesta urobili za ten čas spolu takmer 22 500 testov, z toho spolu 80 bolo pozitívnych. Vo februári to bolo 3887 testov, z nich 30 pozitívnych, v marci 8126 testov (25 pozitívnych), v apríli 6616 testov (22 pozitívnych), v máji 2896 testov (2 pozitívne), v júni 972 testov z toho len 1 pozitívny. „Aj z týchto údajov vidno, že postupne s uvoľňovaním opatrení klesal počet testovaných, ale aj počet pozitívnych osôb. Niektorí testovaní nám už pred odberom hlásili, že dnes je ich posledný odber, nakoľko sú očkovaní. Aj tým sa nám postupne znižovali počty klientov,“ povedala MUDr. Soňa Kešeláková, konateľka MEDISON, s.r.o., ktorá na základe zmluvného vzťahu s Ministerstvom zdravotníctva SR službu poskytovala.

Odberový tím tvorilo päť medikov, študentov 5. ročníka Lekárskej fakulty UPJŠ, dvanásť zdravotných sestier z Detskej fakultnej nemocnice Košice a štyria administratívni pracovníci, ktorí sa priebežne striedali. Odberové miesto bolo zriadené prioritne pre študentov a zamestnancov UVLF, ktorí sa tu chodili testovať pravidelne. „Zriadenie odberového miesta bolo našou prioritou. Robili sme všetko, čo bolo v našich silách, aby sme udržali bezpečné fungovanie univerzitných pracovísk a umožnili našim študentom vykonávať klinickú a laboratórnu prax, ktorá je nevyhnutná pri ich štúdiu. Aj vďaka pravidelnému testovaniu priamo v našom areáli sme mohli začať s praktickou výučbou v malých skupinách a umožniť hlavne študentom vyšších ročníkov absolvovať predpísaný počet hodín, aby mohli vykonať štátne záverečné skúšky,“ uviedla rektorka UVLF prof. Jana Mojžišová.

Zamestnanci a študenti UVLF  využívali možnosť vopred sa objednať na testovanie telefonicky. Zahraničným študentov osadenstvo MOM-ky najmä v začiatkoch pomáhalo s objednávaním cez e-zdravie. Záujem verejnosti bol veľký najmä v mesiacoch február, marec a apríl. Kritickými dňami boli najmä piatky, soboty a nedele. „Štandardná kapacita odberov bola 250 testov na deň, no počas 26 zmien sme otestovali aj viac ako 250 ľudí. Boli aj také dni, keď sme realizovali viac ako 500 odberov, maximum bolo 516 odberov za jednu službu,“ hovorí Soňa Kešeláková.

Mnohí ľudia využívali MOM opakovane a pravidelne. Vyhovovalo im, najmä po zavedení systému e-zdravia, objednanie sa na konkrétny čas, minimálna čakacia doba a zasielanie výsledkov SMS správou. Mnohí obyvatelia vyhľadávali našu MOM-ku aj preto, že vydávala certifikáty o testovaní v anglickom a nemeckom jazyku. „Niekedy nás ´skalní testovanci´ prekvapili domácimi koláčikmi, čokoládou. Mnohých už kolegovia poznali po mene,“ spomína Soňa Kešeláková a pridáva poďakovanie univerzite za poskytnutie priestorov a zázemia pre realizáciu MOM. „Zároveň sa chcem poďakovať kolegom za ich ochotu a hodiny a strávené pri práci v ochranných oblekoch a respirátoroch.“

Mgr. Zuzana Bobriková, ​hovorkyňa
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
Komenského 73, 041 81 Košice
zuzana.bobrikova@uvlf.sk
+421 917 869 914
www.uvlf.sk

 

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore