Tlačové správy

Košický kraj hostil medzinárodné plavecké preteky zdravotne znevýhodnených

Približne 40 plavcov zo Slovenska, Čiech a Maďarska súťažilo na Mestskej krytej plavárni v Košiciach.

DOMKO – Domov sociálnych služieb, ktorého zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, organizoval jubilejný, už 10. ročník Medzinárodných plaveckých pretekov mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením. Podujatie sa konalo vďaka podpore Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia z Fondu malých projektov, v rámci projektu Rozhýbme bariéry v nás. Plavci zo Slovenska, Čiech a Maďarska, súťažili 7. júla na Mestskej krytej plavárni v Košiciach.

Medzinárodné plavecké preteky sa konali pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku. Zúčastnilo sa na nich celkovo 40 plavcov z celého Slovenska, Čiech aj z Maďarska, ktorí boli na týchto plaveckých pretekoch nováčikom. Po prvýkrát si zasúťažili aj zástupcovia Spoločnosti Downovho syndrómu z Trenčína. Oproti minuloročným ročníkom pribudli nové vážnejšie a náročnejšie disciplíny ako 100 m prsia a 100 m voľný spôsob, čo svedčí o zvyšovaní kvality plaveckých zručností plavcov so zdravotným znevýhodnením. Novinkou bola aj „integrovaná“ štafeta, ktorú plávali dvaja znevýhodnení športovci spolu s ich trénerom. Znevýhodnení športovci sa tešili aj z netradičnej disciplíne „chôdza vo vode“, počas ktorej oni povzbudzovali a ich tréneri súťažili vo dvojiciach.

Realizácia projektu financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prispeje k nadviazaniu vzájomnej spolupráce ľudí so zdravotným znevýhodnením z Košického kraja s maďarským partnerom. V rámci tohto projektu už boli realizované športové workshopy pre ľudí so zdravotným znevýhodnením v plávaní a v behu, Minimaratón, v Domku bol zriadený exteriérový fit park a po plaveckých pretekoch sa konal ešte 10. ročník letnej Blumiády v rekreačnom stredisku na Jahodnej.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore