Košice

Prehľad podujatí 40. týždeň – 01.10.2021

UTOROK              Štátna filharmónia Košice (ŠfK)

5. októbra           Dom umenia, VSTUP zo  služobného vchodu – Tajovského, Košice

12:30                      Téma TB:

                                Otvorenie 53. koncertnej sezóny a uvedenie nového šéfdirigenta ŠfK Roberta Jindru

Hostia TB:

  •                         Lucia Potokárová – riaditeľka ŠfK
  •                         Robert Jindra – nový šéfdirigent ŠfK

Priebeh TB:

12:30 Krátke nahliadnutie na skúšku orchestra (skúšať sa bude program Otváracieho koncertu 53. sezóny, viac: https://www.sfk.sk/podujatie/otvaraci-koncert-53.-koncertnej-sezony)

13:00 Tlačová beseda v salóniku

_________________________

ŠTVRTOK            Technická univerzita Košice (TUKE)

7. októbra            Univerzitný vedecký park TECHNIKOM, B. Nemcovej 5, Košice

12:00                      Téma TB:

Medzinárodná konferencia v rámci projektu Inteligentné komunity – Ako byť inteligentný na vidieku? Témou konferencie je Budovanie inteligentných komunít pre budúcnosť.

Hostia TB:

  •                       Mgr. Marcel Gibóda – námestník primátora mesta Košice
  •                       Ing. Matej Ovčiarka – vedúci regionálneho oddelenia KSK
  •                        Mgr. Martin Michálek – Krajská organizácia cestovného ruchu
  •                        Prof. Oto Hudec, PhD – Technická univerzita Košice

Kvôli epidemiologickej situácii treba účasť potvrdiť do utorka 5. októbra 2021 do 12:00  na adresu: nina.hadidomova@tuke.sk

Účasť na TB je podmienená zaočkovanosťou. 

_______________________________

OZNAM  RO  SSN

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY  2021

Členskú známku na rok 2021 (dlžníci aj za rok 2020) môžete zaplatiť každý pracovný deň od 8:30 do 14:30 hod. v kancelárii RO SSN, Szakkayho 1, Košice alebo bankovým prevodom na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

 Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

_________________________

 Beáta Penxová-Mačingová,

RO SSN Košice                         0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore