Košice

Prehľad podujatí 42. týždeň – 15.10.2021

Na 42. týždeň neboli (zatiaľ) cez RO SSN Košice nahlásené žiadne tlačové podujatia.

___________________

 OZNAMY  RO  SSN

 VÝBOR  RO  SSN  Košice

Pondelok 18. októbra 2021 o 15:30 hod.,  RO SSNkancelária (č. dv. 125), Szakkayho č.1, Košice – rokovanie výboru RO.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 PUBLIKÁCIA  O  MIEROSLAVOVI  HYSKOVI

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 (č. dv. 125), Košice máme ešte pár kusov publikácie o zakladateľovi slovenskej novinovednej školy profesorovi Mieroslavovi Hyskovi z pera novinárky Marty Szattlerovej a kol. Cena publikácie je 7,- eur. V prípade záujmu mi volajte na 0903 845 120.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY  2021

Členskú známku na rok 2021 (dlžníci aj za rok 2020) môžete zaplatiť každý pracovný deň od 8:30 do 14:30 hod. v kancelárii RO SSN, Szakkayho 1, Košice alebo bankovým prevodom na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

____________________________

 Beáta Penxová-Mačingová,

RO SSN Košice                         0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore