Tlačové správy

Košickí dobrovoľníci v spolupráci s FABRIKA48 a partnermi pripravili na Vianoce originálny environmentálny projekt s charitatívnym rozmerom

Košickí dobrovoľníci v rámci svojich aktivít už dlhodobo poukazujú na ochranu prírody. V rámci Košickej dobrovoľníckej jari či jesene pripravujú revitalizácie materských škôl, tvoria dažďové záhrady či sadia stromy.

Tentokrát priniesli do Košíc projekt s názvom – Dobrý stromček 2021. „Hlavným cieľom projektu je v spolupráci so spoločensky zodpovednými firmami z FABRIKA48 poukázať na prínos prenájmu vianočných stromčekov v kontajneroch, ktoré neskončia na smetisku, ale opätovne sa vysadia. Vďaka dobrovoľníckej činnosti pri dovoze a odvoze stromčekov vieme zisk z prenájmu darovať ako finančný výťažok na charitu, v tomto prípade košickému Centru pomoci Ligy proti rakovine na zabezpečenie programov a aktivít v prospech onkologických pacientov v spomínanom Centre pomoci v Košiciach“, priblížil myšlienku riaditeľ Dobrovoľníckeho centra Košíc Martin Ištvan. Ako ďalej dodal: „Tento rok sme spustili projekt v prvom rade pre firmy, no vzhľadom na záujem širokej verejnosti sme sa rozhodli spustiť na Vianoce 2022 tento charitatívny projekt, ktorý chráni prírodu aj pre jednotlivcov. Rezervácie budú možné už počas roka 2022 na webovej doméne www.dobrystromcek.sk

Vďaka projektu sa podarilo vyzbierať 500 eur v prospech Ligy proti rakovine, ktorá si v zastúpení programovej manažérky Ľubici Slatiny prevzala dar a ako povedala: „Veľmi nás teší takýto projekt v réžií dobrovoľníkov a hlavne, že existujú firmy, ktoré majú pozitívny vzťah k ochrane prírody a tiež citlivo vnímajú dôležitosť pomoci onkologickým pacientom.“

Nie je náhodou, že práve FABRIKA48.sk sa do projektu zapojila: „Už pri rekonštrukcii FABRIKA48 sme kládli dôraz na využívanie obnoviteľných zdrojov, zaťaženie pre životné prostredie a dlhodobú udržateľnosť. Keďže nám na našom životnom prostredí záleží a uvedomujeme si našu spoločenskú zodpovednosť, zapojili sme sa aj do projektu Dobrý stromček 21, ktorý nám poskytol príležitosť zachrániť viac ako desiatku stromčekov a pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Veríme, že takto motivujeme aj ďalšie firmy a občanov“ priblížila nám Uršula Kuzárová – marketingová manažérka FABRIKA48

Na záver odovzdávania si ešte majiteľ ATRIOS s.r.o Peter Jochmann pripravil prekvapenie pre Ligu proti rakovine a to ďalší finančný dar vo výške 500 eur!

Oficiálne odovzdanie finančného daru pre Ligu proti rakovine, sa uskutočnilo v štýlových priestoroch farika48.sk na Južnej trieda v Košiciach, kde sídlia práve tie firmy, ktoré sa do projektu zapojili:  FABRIKA48, NESIA trade s.r.o, KRATS s.r.o, VTF WALL s.r.o, LAMPIA s.r.o, WellSpa s.r.o, Row & Slide s.r.o, SID, spol s.r.o, ATRIOS s.r.o, INGEMA s.r.o, Unipoistenie.sk.

Mgr. Martin Ištvan, CEO, riaditeľ Dobrovoľníckeho centra Košíc

Kontakt:

T: +421 911 041 851

M: info@dobrekosice.sk

W: www.dobrekosice.sk

FB: www.facebook.com/dobrovolnici.Kosice

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore