Tlačové správy

Marcový reštart v Galérii umelcov Spiša

  • Miesto: Galéria umelcov Spiša  – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves
  • Termín: 1. 3. – 31. 3. 2022
  • Kontakt pre médiá: Mgr. Lucia Benická, riaditel@gus.sk, 0948 882717

Mgr. Lenka Králová, projekty@gus.sk, 053 4174626

Galéria umelcov Spiša ‒ kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja pripravila na marec pestrú ponuku programov určených pre širokú verejnosť: medziodborové kolokvium Po krížových a iných cestách k aktuálnej výstave Krížom krážom, koncert slovenského pesničkára Jana Svetlana Majerčíka, tvorivú dielňu v rámci projektu Nedeľný kreatívny ateliér pre rodiny s deťmi a obľúbený výtvarný workshop Ženy on line 10: Reliéfna maľba orientovaný na kategóriu znevýhodnených skupín žien a verejnosti. Pre školské skupiny realizujeme interpretačné tvorivé dielne k výstavám, komentované prehliadky výstav a celodenný program edukácie umením EDU-ART k vybraným témam.

V rámci výstavných projektov sú pre verejnosť sprístupnené tri aktuálne výstavy: medzinárodný projekt Krížom krážom, autorská inštalácia Ivany Slávikovej: Ponáranie / Vynáranie a profilová výstava sochára Štefana Kubíka: Sochy – Kresby. Dve stále expozície Jozef Hanula a Terra Gothica ponúkajú interaktívnu stanicu, či slide-show zo zbierky. Aktuálne výstavy a stále expozície uvádzame aj vo virtuálnych 3D prehliadkach.

Na základe uvoľnenia opatrení bude Galéria umelcov Spiša otvorená pre verejnosť už bez obmedzení a to počas štandardných otváracích hodín utorok – piatok, 10.00 – 17.00 a nedeľa 11.00 – 16.00. Počas Dlhého dňa s umením

v stredu, 16. 3. 2022 máme galériu otvorenú od 10.00 do 19.00.

 AKTUÁLNE VÝSTAVY, IBA do nedele, 27. 3. 2022:

3D prehliadky výstav: http://www.gus.sk/index.php/navigacia/vystavy/id-3d

ŠTEFAN KUBÍK: SOCHY KRESBY

Výstava k nedožitým 80. narodeninám sochára, ktorý pochádza zo Spiša. Sochy a kresby sú z pozostalosti autora a zo zbierky galérie. Cyklus výstav Profily. Kurátorky: Ľuba Belohradská a Klára Kubíková – in memoriam.

KRÍŽOM KRÁŽOM

Putovanie cez zbierku galérie v hľadaní kríža ako znaku a symbolu, v širokom časovom spektre od začiatku 20. storočia po súčasnosť. 27 autorov zo zbierky v dialógu so 4-mi zahraničnými umelcami (CZ, ES, PL, PT).

Cyklus výstav Zbierka v dialógu. Kurátorka: Katarína Balúnová – GUS.

IVANA SLÁVIKOVÁ: PONÁRANIE / VYNÁRANIE

Výstava je poetickým imerzným zážitkom, ktorý prepája minulosť s prítomnosťou, hľadajúc diferentné roviny osobného prežívania. Autorka cez skúsenosť limitov vlastného tela umožňuje nachádzať nové prístupy v umení.

Cyklus výstav Profily. Kurátorka: Katarína Balúnová – GUS.

PROGRAMOVÁ PONUKA PRE VEREJNOSŤ 

Program pre rodiny s deťmi Nedeľný kreatívny ateliér: Korálikovo pripravujeme na prvú nedeľu v mesiaci, 6. 3. v čase 13.00 – 15.30. Maľovanie obrazu farebnými korálikmi na lepivú podložku, pod vedením galerijnej pedagogičky

Anny Timkovej. Vstupné: 3 € / osoba.

V piatok, 11. 3. v čase 16.00 – 19.00, prebehne ďalšie kolo obľúbeného výtvarného workshopu určeného

pre znevýhodnené skupiny Ženy on line 10 / Reliéfna maľba. Tvorba obrázku s 3D efektom pomocou dekoračnej metalickej fólie, pod vedením lektorky Anny Timkovej – GUS. Vstupné: 4 € / osoba.

Na stredu, 16. 3. v čase 19.00 – 20.30 pripravujeme tohtoročne prvý Koncert v galérii / Jano Svetlan Majerčík: Po volaní. V sólovom koncerte dáva pesničkár v tichu piesní oslobodzujúci hlas „priznaným výkrikom a bolestiam v prachu pravdy“. Vstupné: 8 € / osoba.

❹ V stredu, 16. 3. v čase 10.00 – 19.00 prebehne rovnako aj Dlhý deň s umením, počas ktorého sú výstavné priestory pre verejnosť sprístupnené do večerných hodín. Vstupné: štandardné.

❺ V stredu, 23. 3. v čase 9.30 – 16.30 sa zrealizuje medziodborové kolokvium Po krížových a iných cestách. Kolokvium je organizované v rámci projektu galérie pod názvom Sacral Elementum a reflektuje aktuálnu výstavu Krížom krážom. Tematicky prepája odborníkov z oblasti histórie a umenia, s cieľom poukázať na dôležitosť symbolu kríža v kontexte premenlivých sociálno-spoločenských skutočností v priebehu dejín. Účastnícky poplatok: 10 € / osoba.

TVORIVKY / PROGRAMY PRE ŠKOLY

Ponuka tvorivých dielní aj pre malé skupiny na základe pandemických opatrení. Ponuka programov na web stránke: http://gus.sk/index.php/navigacia/programy/skoly

Mgr. Lucia Benická, riaditeľka Galéria umelcov Spiša

riaditel@gus.sk

Tel. +421 53 4174621, +421 948 882717

WWW.GUS.SK

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore