Tlačové správy

V Galérii umelcov Spiša medziodborové kolovium Po krížových cestách

 • Produkcia/ kontakt: Galéria umelcov Spiša (GUS) – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, 052 01 Spišská Nová Ves
 • Názov podujatia: PO KRÍŽOVÝCH A INÝCH CESTÁCH
 • Termín / čas podujatia: streda, 23. 3. 2022, v čase 9.30 – 16.30
 • Kontakt pre médiá:  Mgr. Lucia Benická, riaditel@gus.sk, 0948 882 717

Mgr. art. Katarína Balúnová, ArtD., gus.kurator@gmail.com

 • Na stiahnutie:  www.gus.sk

Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pripravila pre odbornú a širokú verejnosť medziodborové kolokvium Po krížových a iných cestách organizované k aktuálnej výstave Krížom krážom v kurátorskej koncepcii Mgr. art. Kataríny Balúnovej, ArtD. Kolokvium je uvedené v rámci dlhoročného projektu galérie pod názvom Sacral Elementum a prepája odborníkov z oblasti histórie a umenia, aby poukázalo na dôležitosť symbolu kríža v kontexte premenlivých sociálno-spoločenských skutočností v priebehu dejín. Kríž a v širšom ponímaní celé sakrálne umenie reprezentujúc, či reagujúc na výuku cirkvi, významne formovali naše myslenie, ukotvovali nás vo svete a určovali pravidlá medziľudských vzťahov. Prednášky otvárajú tému súčasných trendov v umení a náboženstve v komparácii s historickými súvislosťami.

Kolokvium bude prebiehať v stredu, 23. 3. 2022 v priestoroch Galérie umelcov Spiša, v čase 9.00 – 16.30 hod. Jeho súčasťou bude komentovaná prehliadka výstavy Krížom krážom s kurátorkou a prizvanými hosťami. Registračný poplatok je 10 € za osobu (zahŕňa vstupné, katalóg a sprievodcu k výstave, občerstvenie).

Kolokvium priamo reflektuje aktuálnu výstavu Krížom krážom, prezentujúcu diela 27 auto-rov zo zbierky v dialógu so 4 zahraničnými umelcami (CZ, ES, PL, PT). Viac informácií k výstave: http://gus.sk/index.php/vystavy/aktualne/vystava/krizom-krazom

Virtuálna 3D prehliadka výstavy: https://gus-krizom-krazom.3-d.sk/

PROGRAM KOLOKVIA

9.00 – 9.30 | Registrácia účastníkov v Galérii umelcov Spiša

 1. BLOK: Konfrontácie súčasného | 9.30 – 12.00
 2. Mgr. Lucia Benická, riaditeľka Galérie umelcov Spiša: Kontext projektov Sacral Elementum v Galérii umelcov Spiša a fotografická metafora viery v projekte Za krížom. Krátke zhodnotenie tematických výstavných konceptov zameraných na interpretácie sakrálneho a kríža ako symbolu viery.
 3. Mgr. art. Katarína Balúnová, ArtD., kurátorka Galérie umelcov Spiša: Uvedenie projektu Krížom krážom / Zbierka v dialógu. Zámerom výstavy je prekročiť náboženský význam kríža, poukázať na nové konotácie a súvislosti v rámci konfrontácie jednotlivých umeleckých diel od začiatku 20. storočia po súčasnosť.
 4. Mgr. Daniela Čarná, PhD., galerijná pedagogička a kurátorka súčasného výtvarného umenia: Téma sakrálneho v súčasnom slovenskom umení. Uvedenie umelcov, ktorí s témou pracovali, či pracujú kontinuálne, ale tiež tých, ktorí sakrálny námet zachytili v jednotlivom diele výrazným spôsobom.
 5. Mgr. art. Matúš Lányi, videoumelec, tvorca inštalácií, maliar: Autor predstaví svoju tvorbu, ktorá čerpá zo sakrálnej symboliky, aby ju konfrontoval so súčasným svetom digitálnej mánie a komerčného balastu. Napriek kontroverznej vizuálnej hre sa nejedná o negáciu náboženstva, ale o hľadanie nových foriem komunikácie.

 11.30 – 12.00 | Diskusia

 1. BLOK: Historické kontexty | 13.00 – 14.30
 2. PhDr. Mária Novotná, riaditeľka, SNM ‒ Spišské Múzeum v Levoči: Historické záznamy dokazujú, že Huncovce patrili v polovici trinásteho storočia medzi významné spišské farnosti. Odborná prednáška odkrýva históriu kríža a kalvárie z Huncoviec, problémy interpretácie a datovania diela, hlavne sochy Ukrižovaného.
 3. Mgr. Jozef Ridilla, historik umenia a kurátor: Konkatedrála sv. Mikuláša v Prešove zo 14. storočia je jedným z najstarších a najvýznamnejších kostolov na Slovensku. Súčasťou oltárnej výzdoby sú tabuľové maľby, ktoré ponúkajú pohľad na dobovú interpretáciu vierovyznania.

14.00 – 14.30 | Diskusia, záver

KOMENTOVANÁ PREHLIADKA VÝSTAVY KRÍŽOM KRÁŽOM | 15.00 – 16.30

Finisáž výstavy s kurátorskou výstavy Katarínou Balúnovou a prizvanými autormi.

Viac informácií k programu:

http://gus.sk/index.php/programy/aktualne/program/po-krizovych-a-inych-cestach

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore