Tlačové správy

Výstava Ruka na konci ramena vo VSG prinesie spoluprácu v českom a slovenskom umení

  • Vernisáž – 1. 3. 2022 o 18:00
  • Trvanie výstavy – 2. 3. 2022 – 15. 5. 2022
  • Kurátori – Ondřej Horák a Anežka Chalupová,
  • Východoslovenská galéria, Hlavná 27, Košice

Východoslovenská galéria v Košiciach, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, pozýva na vernisáž výstavy Ruka na konci ramena: (Spolu) práca v českom a slovenskom umení, ktorá sa uskutoční dňa 1. 3. 2022 o 18:00 vo Východoslovenskej galérii na Hlavnej 27 v Košiciach.

Participatívne, sociálne, interaktívne či angažované projekty majú v českom a slovenskom umeleckom prostredí svoju históriu. Často však stoja na okraji záujmu. Aj keď ich vytvorili renomovaní umelci, dlho akoby nikam nepatrili, nikto ich nedokumentoval, nezaznamenal ich celý príbeh. Výstava predstavuje české a slovenské projekty, ktoré vznikli vďaka dlhodobej spolupráci medzi umelcami a rôznymi skupinami našej spoločnosti. Vznikli, pretože sa z ruky, ktorá najskôr pomáhala realizovať umelcove predstavy, stala ruka, ktorá ponúka spoluprácu a pomoc. Ruka na konci ramena je natiahnutá ruka.

Výstava sa zameriava na spoluprácu českých a slovenských umelcov s najrôznejšími spoločenskými a sociálnymi skupinami, ktoré boli realizované mimo tradičné výstavné priestory. Predstavuje ucelenú koncepciu podoby a histórie tohoto druhu (spolu)práce od polovice 20. storočia po súčasnosť. Autori vystavených prác sa zameriavajú na projekty, ktoré primárne nevznikajú s myšlienkou na vytvorenie umeleckého diela. Zmyslom ich vzniku je snaha zapojiť vybranú spoločenskú skupinu do procesu rovnocennej umeleckej spolupráce a zároveň ponúknuť aktérom iný pohľad na problémy, s ktorými sa bežne stretávajú. Výstava ponúka nielen konkrétne projekty, ale tiež príbehy, ktoré stoja za vznikom prác umelcov vytvorených spoločne s ľuďmi žijúcimi v sociálne vylúčených lokalitách, so seniormi, s ľuďmi bez domova, so zdravotne znevýhodnenými, s deťmi, študentmi, či s inými komunitami. Architektom výstavy je Richard Loskot, ktorý špeciálne navrhol a upravil výstavné priestory.

Vystavujúci umelci: Friedl Dicker-Brandeis, Vladimír Boudník, Mária Bartuszová, Július Koller, Dezider Tóth, Milena Dopitová, Kateřina Šedá, Ján Mančuška, Daniela Krajčová, Oto Hudec, Tomáš Rafa, Jiří Franta & David Böhm, Eva Jiřička, EPOS 257, Aleš Čermák, Rafani, Matěj Smetana, Martin Kohout, Pavel Sterec, Ľudmila Horňáková, Magdalena Kwiatkowska a účastníci spolupráce

Táto výstava vznikla v spolupráci s priestorom 8mička. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Kontaktná osoba:
Dominika Čupková, PR a marketingová manažérka
dominika@vsg.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore