Tlačové správy

Program Galérie umelcov Spiša / 12. týždeň: 21. 3. – 27. 3. 2022

  • Miesto: Galéria umelcov Spiša  – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves
  • Termín: 12. týždeň, 21. 3. – 27. 3. 2022
  • Kontakt pre médiá: Mgr. Lucia Benická, riaditel@gus.sk, 0948 882717
  • Na stiahnutie:  www.gus.sk

Galéria umelcov Spiša ‒ kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja realizuje v stredu, 23. 3., medziodborové kolokvium Po krížových a iných cestách v kurátorskej koncepcii Kataríny Balúnovej, určené pre odbornú a širokú verejnosť. Kolokvium je uvedené v rámci dlhoročného projektu galérie pod názvom Sacral Elementum a reflektuje aktuálnu výstavu Krížom krážom.

V rámci výstavných projektov sú pre verejnosť sprístupnené aktuálne výstavy iba do nedele, 27. 3.: výstava v rámci cyklu Zbierka v dialógu pod názvom Krížom krážom, autorská inštalácia Ivany Slávikovej – Ponáranie / Vynáranie a profilová výstava sochára Štefana Kubíka: Sochy – Kresby.

Dve stále expozície Jozef Hanula a Terra Gothica ponúkajú interaktívnu stanicu, či slide-show zo zbierky. Aktuálne výstavy a stále expozície uvádzame aj vo virtuálnych 3D prehliadkach.

Na základe uvoľnenia opatrení bude Galéria umelcov Spiša otvorená pre verejnosť už bez obmedzení a to počas štandardných otváracích hodín utorok – piatok, 10.00 – 17.00 a nedeľa 11.00 – 16.00.

Kolokvium PO KRÍŽOVÝCH A INÝCH CESTÁCH, streda, 23. 3.

Link na program:  http://www.gus.sk/index.php/programy/aktualne/program/po-krizovych-a-inych-cestach

V stredu, 23. 3., v čase 9.30 – 16.30 hod. galéria pripravila medziodborové kolokvium Po krížových a iných cestách v kurátorskej koncepcii odbornej pracovníčky galérie Mgr. art. Kataríny Balúnovej, ArtD.

Vstup pre širokú a odbornú verejnosť je bezodplatný.

Kolokvium je organizované v rámci projektu galérie pod názvom Sacral Elementum a reflektuje aktuálnu výstavu Krížom krážom. Tematicky prepája odborníkov z oblasti histórie a umenia, s cieľom poukázať na dôležitosť symbolu kríža v kontexte premenlivých sociálno-spoločenských skutočností v priebehu dejín. Spíkri: Katarína Balúnová, Lucia Benická, Daniela Čarná, Matúš Lányi, Mária Novotná, Jozef Ridilla.

Súčasťou programu v čase 15.00 – 16.30 je komentovaná prehliadka s kurátorkou výstavy a prizvanými umelcami: Amalka Ľ. Valenčíková, Peter Župník, Matúš Lányi, Katarína Balúnová, Alan Hyža, Eva Čarnoká,

Peter Pollág, Otto Korkoš, Tomáš Agat Błonski.

 

AKTUÁLNE VÝSTAVY už IBA do nedele, 27. 3. 2022:

 3D prehliadky výstav: http://www.gus.sk/index.php/navigacia/vystavy/id-3d

Link na výstavy: http://www.gus.sk/index.php/vystavy/aktualne

 

ŠTEFAN KUBÍK: SOCHY KRESBY

Výstava k nedožitým 80. narodeninám sochára, ktorý pochádza zo Spiša. Sochy a kresby sú z pozostalosti autora a zo zbierky galérie. Cyklus výstav Profily. Kurátorky: Mgr. Ľuba Belohradská a PhDr. Klára Kubíková – in memoriam.

 

KRÍŽOM KRÁŽOM

Putovanie cez zbierku galérie v hľadaní kríža ako znaku a symbolu, v širokom časovom spektre od začiatku 20. storočia po súčasnosť. 27 autorov zo zbierky v dialógu so 4-mi zahraničnými umelcami (CZ, ES, PL, PT).

Cyklus výstav Zbierka v dialógu. Kurátorka: Mgr. art. Katarína Balúnová, ArtD. – GUS.

 

IVANA SLÁVIKOVÁ: PONÁRANIE / VYNÁRANIE

Výstava je poetickým imerzným zážitkom, ktorý prepája minulosť s prítomnosťou, hľadajúc diferentné roviny osobného prežívania. Autorka cez skúsenosť limitov vlastného tela umožňuje nachádzať nové prístupy v umení. Cyklus výstav Profily. Kurátorka: Mgr. art. Katarína Balúnová, ArtD. – GUS.

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore