Aktuality

Tlačová správa OZ KOVO

Na Východnom Slovensku sme aktuálne svedkami vleklého kolektívneho vyjednávania vo väčšine podnikov v autobusovej doprave v pôsobnosti OZ KOVO. Dôvodom je neochota zamestnávateľov dohodnúť spravodlivé mzdové podmienky pre vodičov. Odborové organizácie v reakcii na postup zamestnávateľov vyhlásili štrajkovú pohotovosť a požiadali MPSVaR o sprostredkovateľa.

Konkrétny spor sa dotýka dvoch hlavných návrhov zo strany odborárov:

Hodinová sadzba 5,38 € / hod., a čas čakania medzi spojmi vo výške 3,71 € / hod.,

Paradoxne sa jedná o minimálne zákonné nároky, ktoré zamestnávateľ nechce vyplácať v takto stanovenej výške. Pokiaľ zamestnanec nebude mať garantované obidva nároky v podnikovej kolektívnej zmluve, stráca takáto dohoda zmysel a poslanie. Kolektívna zmluva ma totiž upravovať nároky výhodnejšie než sú dané zákonom.

Ak nedôjde k dohode medzi zúčastnenými stranami hrozí reálne štrajk na východe republiky alebo inštitút rozhodcu, ktorý rozhodne s konečnou platnosťou.

Postoj zamestnávateľov vnímame ako koordinovaný postup voči zamestnancom s vážnymi negatívnymi sociálnymi dôsledkami.  Vodič autobusu v skutočnosti je takmer vždy v práci oveľa dlhšie než stanovená pracovná doba. Je to z dôvodu času čakania medzi spojmi, nakoľko spoj po príchode do cieľovej stanice nemá okamžitý odchod naspäť. Legislatíva s tým počíta a je za tento čas stanovená aj náhrada mzdy.

Náročnosť profesie zďaleka neodzrkadľuje mzdu ktorú vodič dostáva. Priemerná mzda vodiča, podľa údajov ktoré máme k dispozícií, sa pohybuje na úrovni necelých 900 € v čistom. Spolu s prácou nadčas a zákonnými príplatkami za prácu v noci, v nedeľu a vo sviatok. Tak si ceníme zodpovednosť za zdravie, bezpečnosť cestujúcich a komfort ktoré vodič musí zabezpečiť v rámci mimoriadneho sústredenia sa na výkon práce!

Uvedomujeme si zložitosť situácie v ktorej sme sa ocitli. Napriek všetkému účty domácnosti je potrebné platiť. Rast cien tovarov a služieb za mesiac február evidujeme vo výške + 9 %.  Potraviny takmer + 10 %, náklady na bývanie, vodu, elektrinu, plyn viac než 13 % !.

A v tom nie sú ešte premietnuté dopady vojnového konfliktu na Ukrajine. Z čoho to majú tí  zamestnanci platiť?.

Preto, zamestnanci autobusovej dopravy v Košickom a Prešovskom kraji, žiadajú zamestnávateľov aby urýchlene pristúpili ku kompromisnej dohode, ukončili kolektívne vyjednávanie a nezvyšovali sociálne napätie v spoločnosti!              V Prešove, 24.3.2022

Jozef Balica, člen predsedníctva Rady OZ KOVO

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore