Tlačové správy

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi – program v apríli 2022

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja v roku 2022 jubiluje – máme 35. výročie! V apríli 2022 sme pre Vás pripravili bohatý program „naživo“!

Nové aktuálne výstavy, vernisáž 6. 4. o 17.00:

Info: http://www.gus.sk/index.php/vystavy/aktualne

Roland Neupauer: Time Loop. Inšpirácie medzi prírodnou krajinou a civilizáciou trhových mechanizmov a kryptomien sa stávajú hnacím motorom konštrukcie a dekonštrukcie obrazov, kde na pozadí expresívnych výbuchov farieb vyrastá hmota iluzívnej geometrie. Cyklus výstav Profily. Kurátorka: Katarína Balúnová – GUS.

Nadia Rovderová: Fotofatal & Suzanne Pastor: Pastoral. Intermediálny dialóg fotografie, objektov a inštalácií je prvou spoločnou prezentáciou autoriek na Slovensku. Vizuálna poézia N. Rovderovej vo „fotografických maľbách“ je konfrontovaná s foto-objektmi a experimentmi S. Pastor. Z cyklu výstav Dvojice. Kurátorka: Lucia Benická – GUS.

Učitelia i dejatelia: Ivan Bobula, Anna Fedáková, Marián Hennel, Štefan Hudzík, Zdeněk Jeřábek, Eva Končeková, Otto Korkoš, Peter Krupa st., Emil Labaj, Rudolf Rabatin, Imrich Svitana, František Žoldák. Výstava reflektuje umeleckú činnosť 12-tich pedagógov a osobností kultúry, výtvarne pôsobiacich na Spiši, ktorí sa podieľali na výchove novej generácie výtvarníkov a na rozvoji regionálnej kultúry. Z cyklu výstav Téma. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Kurátorka: Kamila Paceková – GUS.

 

Stále expozície zo zbierky:

Info: http://www.gus.sk/index.php/vystavy/stale-expozicie

TERRA GOTHICA. Kurátorka: Kamila Paceková.

JOZEF HANULA. Kurátorka: Kamila Paceková.

 

Programy pre verejnosť:

Info: http://www.gus.sk/index.php/programy/aktualne

Piatok, 8. 4. 2022, 16.00 – 19.00 / ŽENY ON LINE 10: KOLÁŽ & TEXT. Program pre znevýhodnené skupiny žien a verejnosti. Vlastný autorský text doplnený o dokresľovanú koláž. Lektor: Štefan Šimko. Vstupné: 4 € / osoba.

Nedeľa, 10. 4. 2022, 13.00 – 15.30 / NEDEĽNÝ KREATÍVNY ATELIÉR: DEKORAČNÉ SLIEPOČKY. Program pre rodiny s deťmi. Veľkonočné sliepočky a kohútikovia z papiera pre výzdobu kvetináča. Lektorka: Anna Timková – GUS. Vstupné: 3 € / osoba.

Streda, 27. 4. 2022, 10.00 – 19.00 / DLHÝ DEŇ S UMENÍM. Prehliadky výstav do večerných hodín. Vstupné: štandardné.

Streda, 27. 4. 2022, 17.00 – 19.00 / ORBIS PICTUS: ROZHOVORY O UMENÍ – UČITELIA I DEJATELIA: EMIL LABAJ, RUDOLF RABATIN. Prezentácia a beseda o tvorbe, ako aj kultúrnom pôsobení na Spiši. Spojené s komentovanou prehliadkou výstavy. Uvádza kurátorka výstavy Kamila Paceková. Vstup: voľný.

 

Tvorivky / Programy pre školy:

Info: http://gus.sk/index.php/navigacia/programy/skoly

Ponuka tvorivých dielní pre všetky typy škôl.

O prípadných zmenách budeme informovať na webe a sociálnych sieťach.

V prípade dotazov nás priamo kontaktujte!

Mgr. Lucia Benická, riaditeľka & kolektív Galérie umelcov Spiša

www.gus.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore