Tlačové správy

Učitelia i dejatelia: Ivan Bobula, Anna Fedáková, Marián Hennel, Štefan Hudzík, Zdeněk Jeřábek, Eva Končeková, Otto Korkoš, Peter Krupa st., Emil Labaj, Rudolf Rabatin, Imrich Svitana, František Žoldák

  • Miesto / kontakt: Galéria umelcov Spiša (GUS) – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves, www.gus.sk
  • Termín výstavy: 6. 4. – 3. 7. 2022
  • Vernisáž výstavy: streda, 6. 4. 2022 o 17.00
  • Produkcia: Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického samospráv. kraja
  • Kurátorka projektu: Mgr. Kamila Paceková – GUS, umenovedne@gus.sk, 053 54174626
  • Kontakt pre médiá: Mgr. Lucia Benická, riaditel@gus.sk, 0948 882 717

Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja otvára tematickú výstavu UČITELIA I DEJATELIA, ktorá reflektuje umeleckú činnosť 12-tich pedagógov a osobností kultúry, výtvarne pôsobiacich na Spiši. Výstava uvedená v rámci cyklu Téma je poctou učiteľskej a kultúrnej práci a zároveň prezentuje aktívne tvorivé obdobia umelcov. Diela zo zbierky galérie a zo súkromných archívov vybraných umelcov sú ukážkou heterogénnych štýlov a tém. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Riaditeľka GUS Mgr. Lucia Benická uvádza: „Kontext projektu vychádza z potreby predefinovať tvorbu spišských autorov mimo hlavných prúdov, s dôrazom na tematické korelácie v koncepte výstavy, ktorú kurátorsky pripravila odborná pracovníčka galérie Mgr. Kamila Paceková. Touto výstavou redefinujeme „marginálnosť“ a dopĺňame portfólio tvorby umelcov, ktorých podiel na výtvarnom živote na Spiši je markantný – nielen v rámci ich neúnavnej pedagogickej činnosti, ale aj v oblasti aktívneho kultúrneho života. Okrem učiteľov (Ivan Bobula, Anna Fedáková, Marián Hennel, Štefan Hudzík (†), Zdeněk Jeřábek, Eva Končeková, Otto Korkoš, Peter Krupa st. (†), Imrich Svitana) výstava prezentuje aj výber diel od dejateľov – bývalých riaditeľov kultúrnych inštitúcií (Emil Labaj, Rudolf Rabatin, František Žoldák). Tematická skladba zdanlivo nesúrodých výtvarných prejavov tak vytvára nové interpretačné možnosti a dialógy umelcov Spiša.“

Kurátorka výstavy Mgr. Kamila Paceková vytvára tematické dialógy s dôrazom na nosnú tvorivú činnosť vybraných autorov. Uvádzame zo sprievodného textu projektu:

„Sochárske práce Štefana Hudzíka, v ktorých sa objavuje postava Majstra Pavla, korelujú so životom a dielom Petra Krupu st. Kontemplatívne krehké i efemérne diela Anny Fedákovej sú v konfrontácii s masívnymi skulptúrami Otta Korkoša. Sochár Imrich Svitana inšpirovaný prírodou tvorí diela vyznačujúce sa znakovosťou a zjednodušením hmoty. Dekoratívnosť v diele Ivana Bobulu, približujúca sa k pointilistickým tendenciám, je kladená do opozície k jemným kvetinovým zátišiam Evy Končekovej. Industriálnu tvár krajiny znázorňuje tvorba Mariána Hennela. Motív prírody nájdeme v maliarskych a grafických prácach Zdeňka Jeřábka, vrátane zvieracej tematiky. Spracovanie motívu koní nachádzame aj v diele Štefana Hudzíka. U Františka Žoldáka prevažujú lyricko-realistické témy z dedinského prostredia spišskej krajiny, zátišia i florálne motívy. Rudolf Rabatin rozvíja abstraktné tendencie, ktoré dopĺňa exaktnými prvkami. V maľbách Mariána Hennela  je krajina iba tušená, zobrazená v náznakoch, skutočnosť sa stáva iba platformou pre konečnú kompozíciu. Emil Labaj sa venuje hlavne kresbe, grafike a maľbe, vytvára realistické kompozície kombinované s autorskou symbolikou a znakovosťou.“

ℹ️  Viac informácií:            www.gus.sk a na sociálnych sieťach pod názvom „Galéria umelcov Spiša“:

Facebook, Instagram, YouTube

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore